Ga naar de inhoud

Schooljaar 2023-2024

 • Herfstvakantie – 16 oktober t/m 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie – 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie – 19 februari t/m 23 februari 2024
 • Goede vrijdag en Pasen – 29 maart t/m 1 april 2024
 • Meivakantie – 29 april t/m 10 mei 2024
 • Hemelvaart – 09 mei t/m 10 mei 2024
 • Pinksteren – 20 mei 2024
 • Zomervakantie – 15 juli t/m 23 augustus 2024

Schooljaar 2024-2025

 • Herfstvakantie – 28 oktober t/m 1 november 2024
 • Kerstvakantie – 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie – 24 februari t/m 28 februari 2025
 • Goede vrijdag – 18 april 2025
 • Pasen – 21 april 2025
 • Meivakantie – 21 april t/m 5 mei 2025 (incl. 5 mei Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart – 29 mei t/m 30 mei 2025
 • Pinksteren – 9 juni 2025
 • Zomervakantie – 21 juli t/m 29 augustus 2025

Voor een overzicht van vakantieperiodes voor de komende schooljaren, kijk op het Overzicht schoolvakanties per schooljaar van de rijksoverheid. ONC Parkdreef ligt in regio midden.

Extra vrije dag nodig?

Wil je buiten deze dagen vrij van school? En heb je daarvoor zwaarwegende redenen? Bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis of ernstige ziekte van een familielid. Laat je ouders dan een Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden invullen.

Extra vakantie

Kun je alleen buiten de vakantieperiode op vakantie vanwege het werk van één van je ouders? Vraag hun dan om het Aanvraagformulier vakantieverlof buiten de schoolvakanties in te vullen.
Ingevulde formulieren lever je in bij de leerjaarcoördinator. Deze legt de aanvraag voor aan de directeur, die beoordeelt of je vakantieverlof krijgt. Als de directeur de aanvraag voor vakantieverlof afwijst, dan moet je gewoon naar school.

Meer dan tien dagen vrij

Als je meer dan tien dagen vrij wilt buiten reguliere schoolvakanties, dan beoordeelt de leerplichtambtenaar of je hiervoor toestemming krijgt. Zorg dat je minstens acht weken van tevoren je aanvraag indient, dan is er genoeg tijd om deze te beoordelen en eventueel bezwaar te maken mocht je het niet eens zijn met de beoordeling.

ONC Persoonlijk

onc-excellent

ONC Excellent

ONC Ondernemend

jongen-maakt-huiswerk-in-de-klas

ONC GO Talent

ONC-internationaal

ONC International

ONC-Schilderen

ONC Parkdreef in 3 minuten