Ga naar de inhoud

Eindcijfer

Of en met welk cijfer je slaagt voor de middelbare school wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen.

Schoolexamen

Aan het begin van de bovenbouw ontvang je een boekje met alle onderdelen die meetellen voor het schoolexamen: het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het gaat om schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en andere opdrachten (de zogenaamde handelingsdelen). Je profielwerkstuk telt ook mee voor het schoolexamen.

Hieronder vind je de PTA’s per onderwijsniveau en de handleiding voor je profielwerkstuk. Lees het goed door zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt.

Mavo

PTA 2021-2023
PTA 2022-2024
Mavo Examenregelement
Handleiding PWS

Havo

Havo PTA 2021-2023
Havo PTA 2022-2024
Havo examenreglement
Havo handleiding PWS

Vwo

Vwo PTA 2020-2023
Vwo PTA 2021-2024
Vwo PTA 2022-2025
Vwo examenreglement
Vwo handleiding PWS

Eindexamen

Een overzicht van de data waarop je schoolexamens zijn, vind je in het overzicht data SE en CE 2022-2023. De eindexamens voor mavo, havo en vwo beginnen dit jaar op 11 mei. Wil je precies weten hoe laat je welk vak hebt? Kijk dan op het examenrooster 2023.

Natuurlijk doen we er alles aan om je zo goed mogelijk op de examens voor te bereiden. Maar je moet het uiteindelijk natuurlijk zelf doen. Bereid je goed voor. Doe bijvoorbeeld alvast een oefenexamen via www.lerenvoorhetexamen.nl, www.mijneindexamen.nl of www.eindexamensite.nl.

ONC Persoonlijk

onc-excellent

ONC Excellent

ONC Ondernemend

jongen-maakt-huiswerk-in-de-klas

ONC GO Talent

ONC-internationaal

ONC International

ONC-Schilderen

ONC Parkdreef in 3 minuten