Ga naar de inhoud

Aanwezig/afwezig

Het spreekt voor zich dat je als leerling aanwezig bent om de lessen en flexuren te volgen. Mocht je een keer niet kunnen, bijvoorbeeld omdat je naar de tandarts moet, lever je uiterlijk twee dagen van tevoren een door je ouders ondertekend Absentieformulier in. Heb je een extra vrije dag nodig voor een bruiloft of begrafenis, laat je ouders dan een Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden invullen. Voor een vakantie buiten de vakantieperiode heb je een ingevuld Aanvraagformulier vakantieverlof nodig. Heb je geen verlof gevraagd of niet gekregen? Dan verwachten we je in de les. Als je er niet bent, meldt de docent je afwezig. Ben je langere tijd of vaker ongeoorloofd afwezig, dan zijn wij als school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.

Alcohol en drugs

Rond en in de school zijn alcohol en drugs absoluut verboden. Als je drugs of alcohol bij je hebt, gaat de leerjaarcoördinator met je in gesprek en stelt je ouders hiervan op de hoogte. Als je voor of tijdens school duidelijk drugs of alcohol gebruikt hebt, sturen we je naar huis. Ook dan worden je ouders op de hoogte gebracht en volgt er een gesprek met je mentor en de leerjaarcoördinator.
Als je in of om de school handelt in drugs, dan schakelen wij altijd de politie in. Daarnaast starten wij een procedure om je definitief van onze school te verwijderen.

Communicatie

Wij houden jou en je ouders zo goed mogelijk op de hoogte van je gedrag en resultaten op school. We sturen bijvoorbeeld nieuwsbrieven en organiseren informatie- en rapportavonden. Van jou en je ouders verwachten we dat jullie informatie doorlezen, naar informatieavonden komen en contact opnemen met de school als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als er thuis dingen spelen waar je ouders bezorgd over zijn of die belangrijk zijn om te delen zoals een ziekte, verhuizing of scheiding.

Als je ziek bent of vrij nodig hebt, willen we graag dat je ouders dat op tijd en op de juiste manier doorgeven. Ook willen we een telefoonnummer waarop we je ouders overdag kunnen bereiken.
Als er iets speelt in je leven dat je dwarszit of wat invloed heeft op je studieresultaten, kun je dat natuurlijk altijd met je mentor bespreken.

Met persoonlijke problemen kun je ook terecht bij twee vertrouwenspersonen: mevrouw Gudy van Klaveren: g.vanklaveren@onc.unicoz.nl, en de heer Daan Roovers: d.roovers@onc.unicoz.nl. Als het nodig is kunnen we jouw probleem ook in ons Zorgteam bespreken. Daarin zitten onder andere een schoolmaatschappelijk werker, een begeleider onderwijs en zorg en een schoolverpleegkundige. We doen dit alleen als je ouders daar toestemming voor geven.

Eigendommen

Natuurlijk hebben we respect voor onze eigen en andermans eigendommen. Maar helaas kan er altijd iets fout gaan. Zorg sowieso voor een passende beschermhoes voor je iPad en pas op je spullen. Voor €20 per jaar huur je een kluisje om waardevolle spullen in te bewaren. Wij zijn als school niet aansprakelijk als jouw spullen gestolen of beschadigd worden.

Als jij zelf iets beschadigt of steelt, verhalen we de kosten op je ouders of op jou als je ouder dan 18 bent. We kunnen, waar nodig, ook de politie inschakelen en een procedure opstarten om je van school te schorsen of verwijderen.

Eten en drinken

Wij zijn een gezonde school, wat betekent dat je in onze kantine veel gezonde voeding kunt vinden. In 2022 hebben we weer de Gouden Schoolkantine Schaal verdiend. Ons kantine-aanbod bestaat dus voor minstens 80 procent uit gezonde producten. Neem zelf een flesje of beker mee, zodat je altijd gratis water kunt tappen in de kantine. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie.

Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. Tijdens pauzes en tussenuren mag je natuurlijk wel eten en drinken. Je kunt daarvoor in de aula en de hal beneden terecht. In de winter is ook de OL-vleugel open. In stilteruimte L13 mag je naar binnen met een helpende-handpas, ook daar mag je eten en drinken. In het Open Leercentrum (OLC) studeer je alleen. Hier wordt niet gegeten of gedronken.

Fietsen

Je fiets of scooter zet je in de fietsenstalling op de daarvoor bestemde plekken. Wij zijn als school niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van je fiets of scooter.

Klachtenregeling

Heb je een klacht over de school? Probeer het eerst op te lossen met de betrokkene of de afdelingsleider. Lukt het niet? Neem contact op met de directeur via 079 341 1041 of m.vanvelzen@onc.unicoz.nl. Kom je er samen echt niet uit? Dan kun je met je klacht terecht bij het College van Bestuur. Bel met nummer 079 320 8830 of e-mail naar collegevanbestuur@unicoz.nl. Lees hier de Volledige Klachtenregeling.
Heb je een klacht over seksuele intimidatie, misbruik of geweld? Bel de vertrouwensinspecteur op nummer 0900 111 3111.

Kleding/hoofddeksels

Je mag op onze school natuurlijk aantrekken wat je mooi vindt, maar we vinden het wel belangrijk dat we je gezicht goed kunnen blijven zien. Een capuchon, scooterhelm, masker, boerka, bivakmuts, niqaab en sluier zijn daarom verboden. In school draag je geen pet, capuchon en/of jas. Je mag je jas wel over je stoel hangen. Hoofddeksels mogen alleen als je ze draagt voor medische of religieuze redenen. Aanstootgevende kleding mag ook niet, dat wil zeggen dat je kleding niet te bloot mag zijn en er geen beledigende of aanstootgevende teksten op mogen staan. Tijdens sommige vakken is het verplicht je kleding aan te passen. Bijvoorbeeld veiligheidsschoenen aandoen, oorbellen uitdoen of gymkleding dragen. Volg voor je eigen veiligheid de instructies van je docent hierbij op.

Leerlingpanel

Jij krijgt hier als leerling alle ruimte om zelf initiatief te nemen en activiteiten te organiseren. Meld je aan bij het leerlingpanel zodat je mee kunt denken over hoe we de school nog beter kunnen maken. Mail naar leerlingpanelpd@onc.unicoz.nl voor meer informatie of om je aan te melden.

Leerlingenstatuut

Wil je precies weten wat je rechten en plichten zijn? Deze zijn vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Dit statuut wordt elke twee jaar vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Lift

Je kunt de lift alleen gebruiken als je een (tijdelijke) liftpas hebt. Die kun je bij de receptie aanvragen, als je daarvoor toestemming van je leerjaarcoördinator hebt. Met een liftpas mag je één persoon meenemen, die jou begeleidt in de lift.

Omgang met elkaar

We respecteren op onze school iedereen. Ongeacht zijn/haar achtergrond of overtuigingen. We zorgen er samen voor dat het veilig, fijn en schoon is op school. We verwachten van jou dat je aanwijzingen van leraren en andere medewerkers van de school opvolgt en je aan de schoolregels houdt. We vloeken en schelden niet in en om de school. Als iemand zich misdraagt, spreek hem/haar daar dan op aan. Uiteraard zonder geweld te gebruiken.

Roken

Roken is nergens toegestaan. Niet in de school, maar ook niet in de ruimte om de school heen.

Social media gebruik

Tijdens de lessen gebruik je geen social media, tenzij de docent daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Buiten de lessen om gebruik je social media alleen op een fatsoenlijke manier. Je spreekt elkaar met respect aan, scheldt en pest niet en deelt nooit persoonlijke gegevens of beelden van mensen zonder dat je daar toestemming voor hebt. Deel ook geen beelden van jezelf of van anderen waar je later spijt van kunt krijgen. Meer afspraken over het gebruik van social media staan in ons Social Media Protocol.

Telefoon en iPad

Tijdens de lessen zit jouw telefoon stil in je tas. Je iPad gebruik je alleen als de docent daarom vraagt en alleen voor schooldoeleinden. Je doet er dus geen spelletjes op tijdens de les, zoekt en kijkt niet naar aanstootgevende dingen en gebruikt hem niet voor social media. Is de les voorbij? Dan kun je je iPad en jouw telefoon gewoon gebruiken, zolang anderen er geen last van hebben. Je gaat er dus geen (luide) muziek op afspelen.

Te laat komen

Kom je te laat? Haal een briefje bij de receptie. Ben je drie keer te laat gekomen zonder geldige reden? Dan moet je de volgende schooldag om 8.00 uur op school zijn.

Wapens, vuurwerk

Als je op school of in de directe omgeving ervan vuurwerk of wapens bij je hebt, nemen wij passende maatregelen. Dat wil zeggen dat we waar nodig de politie inschakelen en eventueel het protocol voor schorsen en verwijderen van een leerling opstarten. Uiteraard brengen we je ouders direct op de hoogte.

Ziekmelden

Als je ziek bent, geven je ouders dat voor 8.30 uur door via Magister. Lukt het niet via Magister? Dan kunnen ze bellen naar 079 341 1041. Als je tijdens de schooldag ziek wordt, willen we graag weten dat je naar huis gaat. Loop even langs de receptie voor een briefje. Ben je weer beter? Neem dit briefje dan ondertekend weer mee naar school.

ONC Persoonlijk

onc-excellent

ONC Excellent

ONC Ondernemend

jongen-maakt-huiswerk-in-de-klas

ONC GO Talent

ONC-internationaal

ONC International

ONC-Schilderen

ONC Parkdreef in 3 minuten