Ga naar de inhoud

Wij geloven dat elke leerling in staat gesteld moet worden om te kunnen excelleren. Dit maken we mogelijk binnen ONC Excellent. We onderscheiden hierbij de Excellent-programma’s en Hoogbegaafdheid & pre-vwo.

Excellent-programma’s

Deze programma’s worden aangeboden aan alle leerlingen die willen excelleren buiten het vaste lesprogramma om. Voor leerlingen die op een hoger niveau Engels willen leren, bieden we Anglia. Leerlingen die Duits of Frans op een hoger niveau willen volgen, bieden we Goethe respectievelijk DELF Scolaire. Binnen elk van deze programma’s kan een leerling een internationaal erkend certificaat behalen. Deelnemen aan Anglia, Goethe of DELF Scolaire kan al in de onderbouw. Overleg met je docent en je mentor of dit iets voor jou kan zijn.

Wil je excelleren in een bèta-vak (wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde) of heb je belangstelling voor een maatschappijvak (denk aan geschiedenis, economie maar bijvoorbeeld ook rechten of filosofie), dan kun je vanaf de bovenbouw deelnemen aan de pre-university colleges van de TU Delft of de Universiteit Leiden. Leerlingen die in het vierde jaar van ons vwo zitten, kunnen meedoen aan de voorselectie voor de Junior Med School van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Op onze school zijn ook leerlingen die examen doen op een hoger niveau: zo kan bijvoorbeeld een havo-leerling in overleg met de mentor en de vakdocent besluiten om zijn of haar examen Engels op vwo-niveau te doen. Deze leerling krijgt dan op zijn of haar havo-diploma de aantekening dat het vak Engels is afgerond op vwo-niveau.

Hoogbegaafdheid en Pre-vwo

ONC Parkdreef is een begaafdheidsprofielschool. Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, worden binnen ONC Excellent begeleid door de collega’s die expert zijn op het gebied van hoogbegaafdheid (kortweg: HB). Onze HB-coördinator is de heer Gepko Wolters g.wolters@onc.unicoz.nl.

Voor, onder andere, zelfstandig-autonome hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs bieden we pre-vwo. Binnen pre-vwo volgen basisschoolleerlingen het vak Frans en het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) in de brugklas van ons vwo.

Leerlingen die bij ons het pre-vwo hebben gevolgd, kunnen ervoor kiezen om in het volgende jaar door te stromen naar pre-vwo+. Zij combineren dan gedurende een bepaalde periode groep 8 met onze vwo-brugklas. Het vak Frans en het vak O&O volgen zij dan in onze tweede klas van het vwo. Zodra een leerling eraan toe is om de hele overstap te maken naar onze school, zetten we dit in gang. De leerling is dan een volwaardige brugklasleerling op ONC Parkdreef.

Elke leerling binnen pre-vwo en pre-vwo+ wordt begeleid door een HB-coach met kennis van het primair en het voortgezet onderwijs. Onze specialisten hoogbegaafdheid maken onderdeel uit van de Expertgroep Hoogbegaafdheid van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. Leden van de expertgroep kunnen worden ingezet om docenten(teams) te ondersteunen en te trainen en leerlingen (met een complexe zorgvraag) te begeleiden.

ONC Persoonlijk

onc-excellent

ONC Excellent

ONC Ondernemend

jongen-maakt-huiswerk-in-de-klas

ONC GO Talent

ONC-internationaal

ONC International

ONC-Schilderen

ONC Parkdreef in 3 minuten