Ga naar de inhoud

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten in totaal acht medewerkers, vier ouders en vier leerlingen van ONC Parkdreef en ONC Clauslaan. De MR adviseert de directies van beide vestigingen over onderwerpen zoals de begroting, de vakantieregeling, het schoolwerkplan en de veiligheid.

Samenstelling van de MR

MR-leden worden gekozen voor hun plek in de MR. Ze mogen maximaal drie jaar in de MR blijven, maar kunnen zich daarna opnieuw verkiesbaar stellen. Deelnemers moeten wel aan het ONC verbonden zijn door op de school te werken, er leerling te zijn of een kind op school te hebben.

Bijeenkomsten

Ongeveer twaalf keer per schooljaar komt de MR bij elkaar: zes keer voor reguliere vergaderingen en zes keer met de directeuren van ONC Parkdreef en ONC Clauslaan. De vergaderdata staan onder Agenda op de website. De vergaderingen zijn openbaar. Een MR-vergadering bijwonen? Neem even contact op met de secretaris van de MR via mr@onc.unicoz.nl.

Contact

Medezeggenschapsraad Oranje Nassau College
p/a Parkdreef 282
2724 EZ Zoetermeer
tel: 079-341 10 41
mr@onc.unicoz.nl

Leerlingpanel

Leerlingen krijgen bij ONC Parkdreef alle ruimte om zelf initiatief te nemen en activiteiten te organiseren. Meld je aan bij het leerlingpanel zodat je mee kunt denken over hoe we de school nog beter kunnen maken. Mail naar leerlingpanelpd@onc.unicoz.nl voor meer informatie of om je aan te melden.

ONC Persoonlijk

onc-excellent

ONC Excellent

ONC Ondernemend

jongen-maakt-huiswerk-in-de-klas

ONC GO Talent

ONC-internationaal

ONC International

ONC-Schilderen

ONC Parkdreef in 3 minuten