Ga naar de inhoud

Gezondheid

In de eerste en tweede klas krijg je een gezondheidsonderzoek. Als je ouders er toestemming voor geven, vul je een vragenlijst in en heb je een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige. In de derde en vierde klas, krijg je een persoonlijke vragenlijst om te kijken of je nog goed in je vel zit. Als er iets is, kun je met de jeugdverpleegkundige in gesprek. Deze verpleegkundige heeft beroepsgeheim en zal dus niet verder vertellen wat jij gedeeld hebt. Neem contact op via 088-054 99 99 of info@jgzzhw.nl.

Vertrouwenspersoon

Zit je ergens mee? Er zijn twee vertrouwenspersonen die graag naar je luisteren en met je willen meedenken over een mogelijke oplossing. Ze gaan vertrouwelijk om met wat je ze vertelt. Wil je een afspraak met hen maken? Mail dan naar: mevrouw Gudy van Klaveren: g.vanklaveren@onc.unicoz.nl of de heer Daan Roovers: d.roovers@onc.unicoz.nl.

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn er om jou kortdurende, laagdrempelige hulp te geven als je niet goed in je vel zit, bijvoorbeeld omdat je je zorgen maakt over dingen die thuis of op school spelen. Je mentor kan je helpen bij het maken van een afspraak. Je vindt onze schoolmaatschappelijk werkers in de kamer van het Zorgteam op de 1L-vleugel.

Zorgteam

Is er meer hulp nodig? Dan kunnen we het zorgteam inschakelen, als je ouders dat goed vinden. In het Zorgteam zitten zorgprofessionals zoals de schoolmaatschappelijk werker, een begeleider onderwijs en zorg, jeugd en gezinshulp, de leerplichtambtenaar en de schoolverpleegkundige. De voorzitter is onze zorgcoördinator mevrouw Patricia Caron: p.caron@onc.unicoz.nl.

Samenwerkingsverband

ONC Parkdreef maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. De scholen binnen dit verband hebben afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke onderwijsondersteuning kan bieden als dat nodig is. Hoe ONC Parkdreef deze ondersteuning invult, staat in ons Schoolondersteuningsprofiel.

ONC Persoonlijk

onc-excellent

ONC Excellent

ONC Ondernemend

jongen-maakt-huiswerk-in-de-klas

ONC GO Talent

ONC-internationaal

ONC International

ONC-Schilderen

ONC Parkdreef in 3 minuten