• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC International

We zijn een Global Citizen School met als doel onze leerlingen op te leiden tot wereldburger. Contact met verschillende culturen zorgt voor verbreding van de mentale horizon en wederzijds begrip. We gaan daarom binnen en buiten de les de grens over.

De leerling versterkt allerlei vaardigheden zoals communiceren en presenteren en doet veel kennis op over Europa en de verschillende talen.

De wereld in de les

Bij bijna alle vakken maakt de leerling kennis met andere landen, culturen, politiek, godsdiensten, economieën en talen. 

Internationale uitwisselingen en projecten

We streven ernaar dat alle leerlingen in ieder geval één keer in hun schoolcarrière kunnen deelnemen aan een uitwisseling. In het schooljaar 2019-2020 staat er ook weer een aantal projecten op het programma. Uitwisselingen met  Duitsland en Zwitserland voor leerlingen uit klas 2 havo en vwo en klas 3 en grotere Erasmus+-projecten met meerdere buitenlandse scholen voor leerlingen van klas 3 en hoger. Leerlingen maken hierbij veelvuldig gebruik van social media, e-mail en internet. We werken bijvoorbeeld met het Europese online samenwerkingsplatform eTwinning om digitale samenwerkingsprojecten met andere Europese scholen op te zetten.

Buitenlandreizen

Alle derdejaars gaan op werkweek naar het buitenland. Gymnasiasten gaan in klas 4 of 5 op Romereis. 

Anglia, Delf en Goethe

De leerlingen kunnen meedoen met het Anglia-examen en een wereldwijd erkend certificaat halen. Lees hier meer over Anglia op het ONC.
Ook extra Frans en het Delf-examen behoren tot de mogelijkheden. ONC Parkdreef is lid van het Delf junior netwerk in Nederland. De thematiek van de examenopdrachten is speciaal aangepast aan jongeren. Lees hier meer over Delf junior.
Leerlingen die aan het Goethe-examen willen meedoen, worden hier met extra Duits op voorbereid.

Projectweken

Tijdens de projectweken ondernemen de leerlingen allerlei grensverleggende activiteiten. Ze trekken de wereld in of blijven juist op school om te werken aan projecten of om extra taal te leren.