• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC International

Contact met verschillende culturen zorgt voor verbreding van de mentale horizon en wederzijds begrip. Op het ONC gaan we daarom binnen en buiten de les de grens over.

De leerling versterkt allerlei vaardigheden zoals communiceren en presenteren en doet veel kennis op over Europa en de verschillende talen.

De wereld in de les

Bij bijna alle vakken maakt de leerling kennis met andere landen, culturen, politiek, godsdiensten, economieën en talen. 

Anglia, Delf en Goethe

In de klassen 1 en 2 mavo/havo krijgen de leerlingen versterkt Engels aangeboden. Naast de gewone lessen krijgen de leerlingen één lesuur extra Engels. In deze les wordt aandacht besteed aan conversatie en lezen. De leerlingen kunnen meedoen met het Anglia-examen en een wereldwijd erkend certificaat halen. Lees hier meer over Anglia op het ONC.
Ook extra Frans en het Delf-examen behoren tot de mogelijkheden. Het ONC Parkdreef is lid van
 het Delf junior netwerk in Nederland. De thematiek van de examenopdrachten is speciaal aangepast aan jongeren. Lees hier meer over Delf junior.
Leerlingen die aan het Goethe-examen willen meedoen, worden hier met extra Duits op voorbereid.

Internationale uitwisselingen

We wisselen uit met verschillende landen zoals Italië, Zwitserland, Duitsland en Tsjechië. Samen met tien andere landen doen we ook mee met twee Erasmus+-uitwisselingsprojecten: For a better future of the next generation en We are our future. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen werken samen met buitenlandse scholieren aan wereldvraagstukken.

Buitenlandreizen

Leerlingen van de mavo gaan naar Parijs. Havo- en vwo-leerlingen gaan survivallen in de Ardennen en naar Berlijn. Gymnasiasten gaan op Romereis. 

Wereld Wijde Weken

Tijdens de Wereld Wijde Weken ondernemen de leerlingen allerlei grensverleggende activiteiten. Ze trekken de wereld in of blijven juist op school om te werken aan projecten of om extra taal te leren.