• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC International

We zijn een Global Citizen School met als doel onze leerlingen op te leiden tot wereldburger. Contact met verschillende culturen zorgt voor verbreding van de mentale horizon en wederzijds begrip. We gaan daarom binnen en buiten de les de grens over.

De leerling versterkt allerlei vaardigheden zoals communiceren en presenteren en doet veel kennis op over Europa en de verschillende talen.

De wereld in de les

Bij bijna alle vakken maakt de leerling kennis met andere landen, culturen, politiek, godsdiensten, economieën en talen.