• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
 • ONC GO Talent ONC GO Talent
 • ONC Excellent ONC Excellent
 • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
 • ONC International ONC International

Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter. We zorgen voor een gezonde leefomgeving voor onze leerlingen. Ons gebouw is fris en overzichtelijk. We hebben een gezonde schoolkantine en we leren onze leerlingen hoe zij gezond kunnen leven en hoe je met elkaar omgaat. ONC Parkdreef is een gezonde school met het themacertificaat Voeding en het themacertificaat Bewegen en Sport. Ook zijn we bezig om aan de eisen voor het themacertificaat welbevinden en sociale veiligheid te voldoen. 

Een gezonde school is een school die stap voor stap en structureel aan de gezondheid van leerlingen werkt. Dit kan op verschillende gezondheidsthema's zoals:

 • voeding
 • bewegen en sport
 • roken, alcohol en drugspreventie
 • relaties en seksualiteit
 • welbevinden en sociale veiligheid

Visie op gezondheid

Onze school moet bijdragen aan de gezondheid van onze leerlingen en het personeel. Dit betekent dat de school stimuleert tot een actieve en gezonde leefstijl.

Onder gezond wordt verstaan het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Visie op gezonde voeding

Gezonde voeding levert een grote bijdrage aan een gezonde leefstijl. Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk toegankelijk is. 

Beleid ten aanzien van  voeding

Signalering

 • Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen en maakt hiervoor gebruik van de Jeugdgezondheidszorg/EMOVO/Jeugdmonitor.
 • Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een ZAT-team/ docenten/ zorgcoördinator/ mentoren/ schoolmaatschappelijk werker/ vertrouwenspersonen aangewezen.

Educatie

 • Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen en projecten.

Omgeving

 • Er is een gezonde schoolkantine volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. De gezonde schoolbrigade controleert dit jaarlijks. Indien er nieuwe producten worden toegevoegd dan wordt eerst beoordeeld of deze producten voldoen aan de richtlijnen.
 • Onze leerlingen en het personeel kunnen hygiënisch en eenvoudig zelf water tappen.
 • Wij houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van onze school en nieuwsbrieven. 

Visie op sport en bewegen

Sport en bewegen is een onderdeel van een gezonde levensstijl. Het komt de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen ten goede en draagt bij tot betere schoolprestaties en minder uitval.

Beleid t.a.v. sport en bewegen

Signalering

 • In het vakwerkplan van l.o. is vastgelegd dat leerlingen moeten deelnemen aan conditietesten en leerlingen worden hierin gevolgd.
 • Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen over het welzijn van de leerling. Hiervoor hebben wij een ZAT-team/docenten/zorgcoördinator/mentoren/ schoolmaatschappelijk werker/vertrouwenspersonen aangewezen.

Educatie

 • Naast de reguliere lessen l.o. kunnen leerlingen kiezen voor een sportklas en is bij de mavo l.o. 2 ingevoerd. Leerlingen kunnen deelnemen aan Outdoor Education. De school organiseert jaarlijks buiten het bestaande curriculum sporttoernooien. Een onderdeel van de lessen l.o. is het deelnemen aan specifieke sportactiviteiten in diverse sportcentra in Zoetermeer.

Omgeving

 • De l.o.-zalen zijn toegerust met turn- en spelmaterialen. Er is tevens een fitnessruimte en er is een klimwand.
 • Om ouders te informeren wordt gebruik gemaakt van social media door het plaatsen van filmpjes en foto’s, nieuwsbrieven en informatieavonden. Ouders worden actief betrokken bij sportactiviteiten.
 • Er worden gastlessen verzorgd door o.a. combinatiefunctionarissen van de gemeente.

Gezonde schoolkantine

Het ONC heeft al vijf jaar een gezonde schoolkantine. In 2017 en 2018 hebben we de gouden Schoolkantine Schaal verdiend. Dit houdt in dat ons kantine-aanbod voor minstens 82 procent uit basisproducten bestaat. Producten die je vanuit een gezond eetpatroon, volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum, vaak mag eten. 

Extra activiteiten

Een aantal extra activiteiten en voorzieningen die wij als school aanbieden op het gebied van gezonde leefstijl zijn:

 • Het DOiT-programma en Weet wat je eet-lessen van het Voedingscentrum.

Het DOiT-programma is een programma voor leerjaar 1 en 2 met lessen over voeding, bewegen en gezonde leefstijl. Lees meer op: www.doitopschool.nl.​
De Weet wat je eet-lessen gaan over gezond, veilig en duurzaam eten. Lees meer op: www.wwje.nl.

 • Hygiënische watertap voor het vullen van je eigen waterbidon en gratis water met een smaakje bij de schoolkantine.

Water drinken is gezond. Daarom is het makkelijk dat onze leerlingen op elke  leervloer makkelijk en hygiënisch water kunnen tappen om hun eigen waterflesje te vullen.