• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Absent/ziek/te laat

Absentiebriefje

U kunt hier zelf het absentiebriefje voor ziek melden en verlof aanvragen downloaden en uitprinten.

Ziek melden

Als een leerling ziek is, meldt u dit digitaal via de Magister-app of door in te loggen op Magister via de browser van uw pc of laptop. Lees hier hoe u uw zoon of dochter ziek kunt melden via Magister.
U kunt de ziekmelding ook telefonisch doorgeven. Belt u dan vóór 8.30 uur de school via telefoonnummer: 079 341 10 41. 
Als de leerling onder schooltijd ziek wordt, meldt hij of zij zich af bij de receptie. De leerling krijgt dan een briefje mee. Bij terugkomst op school moet dit door u ondertekende briefje worden ingeleverd. Bij afwezigheid van langer dan een dag, neemt de leerling ook een briefje van thuis mee waarop de reden en de duur van de afwezigheid zijn vermeld.

Verlof aanvragen

Afspraken bij de huisarts, tandarts e.d. willen we schriftelijk van u vernemen. Hiervoor gebruikt u het absentiebriefje. Aanvragen via de mail kunnen we niet in behandeling nemen. Wij verlenen geen verlof voor het aanvragen/ophalen van een paspoort, ID-kaart, rijbewijs e.d.

Alleen in bijzondere gevallen verlenen we de leerling buitengewoon (vakantie)verlof. U moet dit verlof vooraf schriftelijk met opgaaf van redenen bij de teamleider aanvragen.
Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties

Te laat en verzuim

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie waar zij een toegangsbewijs voor de les ontvangen. Wie voor de derde keer zonder geldige reden te laat komt, moet zich de volgende dag om 8.00 uur melden. Als een leerling zonder melding afwezig is, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch en/of schriftelijk bericht. Bij herhaaldelijk verzuim schakelen we de ambtenaar leerplicht in.