• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC International

Contact met verschillende culturen zorgt voor verbreding van de mentale horizon en wederzijds begrip. Op het ONC gaan we daarom binnen en buiten de les de grens over.

De leerling versterkt allerlei vaardigheden zoals communiceren en presenteren en doet veel kennis op over Europa en de verschillende talen.

De wereld in de les

Bij bijna alle vakken maakt de leerling kennis met andere landen, culturen, politiek, godsdiensten, economieën en talen. 

Anglia, Delf en Goethe

In klas 1 en 2 mavo/havo krijgen de leerlingen naast de gewone lessen één lesuur extra Engels. In de derde klassen worden deze uren in Engelstalige projecten tijdens de Wereld Wijde Weken aangeboden. Aan het einde van klas 3 kunnen de leerlingen meedoen met het Anglia-examen en een wereldwijd erkend certificaat halen. Ook extra Frans en Duits én het Delf- en/of Goethe-examen behoren tot de mogelijkheden.

Internationale uitwisselingen

We wisselen uit met verschillende landen zoals Italië, Zwitserland, Duitsland en Tsjechië. Samen met tien andere landen doen we ook mee met het uitwisselingsprogramma Youth without borders. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen werken samen met buitenlandse scholieren aan wereldvraagstukken.

Buitenlandreizen

Leerlingen van de mavo gaan naar Parijs. Havo- en vwo-leerlingen gaan survivallen in de Ardennen en naar Londen. Gymnasiasten gaan op Romereis. 

Wereld Wijde Weken

Tijdens de Wereld Wijde Weken ondernemen de leerlingen allerlei grensverleggende activiteiten. Ze trekken de wereld in of blijven juist op school om te werken aan projecten of om extra taal te leren.