• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Examen

Schoolexamen en centraal examen

Het schoolexamen (het Programma van Toetsing en Afsluiting, PTA), is het deel van het eindexamen dat in de bovenbouw wordt afgenomen. Aan het begin van de bovenbouw ontvangt de leerling een boekje met alle eisen voor het schoolexamen. De leerling bouwt voor ieder vak geleidelijk zijn eindcijfer op. In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen (schoolexamentoetsen), PO’s (praktische opdrachten, meestal werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee. De presentatie van het profielwerkstuk is een van de hoogtepunten in het laatste leerjaar.

Alle opleidingen worden afgesloten met een centraal examen. Cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen bepalen samen het eindcijfer en of de leerling geslaagd is of niet. 
 

Belangrijke informatie voor alle examenleerlingen

In dit overzicht staan alle belangrijke gegevens op een rijtje.


Mavo

Mavo PTA 2020-2022
Mavo PTA 2021-2023
Mavo examenreglement + toevoeging
Mavo handleiding PWS
Mavo rooster CE1 en CE2 2022
Toegestane hulpmiddelen mavo CE 2022

Havo

Havo PTA 2020-2022
Havo PTA 2021-2023
Havo examenreglement + toevoeging
Havo handleiding PWS
Havo rooster CE1 en CE2 2022
Toegestane hulpmiddelen havo CE 2022

Vwo

Vwo PTA 2019-2022
Vwo PTA 2020-2023
Vwo PTA 2021-2024
Vwo examenreglement + toevoeging
Vwo handleiding PWS
Vwo rooster CE1 en CE2 2022
Toegestane hulpmiddelen vwo CE 2022
 

Leren voor het examen.nl 

Om leerlingen te ondersteunen bij het examen, is er het platform lerenvoorhetexamen.nl. Leerlingen vinden hier alle relevante informatie per vak, aangevuld met video's en oefenexamens. De materialen zijn kosteloos beschikbaar.

Mijneindexamen: alle informatie voor de centrale examens van 2022

Op de webapp mijneindexamen.nl staat alle informatie die leerlingen nodig hebben om zich voor te bereiden op de centrale examens zoals oefenexamens, tips, het rooster en algemene info en regels voor het centraal examen 2022.

Eindexamensite

Op eindexamensite.nl kunnen leerlingen oefenexamens maken, de examenstof bekijken en gericht oefenen op onderwerp. Een mooi hulpmiddel bij de voorbereiding op het SE en CE.