• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Begeleiding

We willen dat elke leerling zijn of haar talenten kan ontplooien en tot de best haalbare prestaties kan komen. Een kind kan dit alleen als hij of zij goed begeleid wordt.

De mentor speelt een belangrijke rol bij de begeleiding. De mentor volgt precies hoe het met de resultaten en het welbevinden van de leerling gaat. Samen met de leerling, de ouders en de docenten bekijken we of, en zo ja welke begeleiding er nodig is.

Naast leerlingbegeleiding, studie- en keuzebegeleiding is er binnen onze school veel aandacht voor specifieke zorg, zoals sociaal-emotionele begeleiding en begeleiding bij faalangst en dyslexie. De school heeft een Zorgteam waarin alle deskundigheid is gebundeld, zodat de begeleiding op elkaar is afgestemd.

Zorgkaart ONC Parkdreef