• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Zorgteam

Er kunnen leerlingen zijn die meer hulp en advies nodig hebben dan de school in eerste instantie kan bieden. Voor deze leerlingen is er het zorgteam waarin deze leerlingen worden besproken.

De voorzitter is onze zorgcoördinator mevrouw W. Stam (wstam@onc.nl). Zij voert overleg met alle betrokkenen en bekijkt, samen met het team, welke hulp er nodig is en schakelt deze hulp in. Ouders moeten toestemming geven voor bespreking in het zorgteam.

Schoolmaatschappelijk werk

Op school is een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Het doel is om laagdrempelig hulp aan te bieden bij problemen.

De maatschappelijk werkster bekijkt of er op school hulp geboden kan worden of dat er hulp van buiten nodig is.

Remedial teaching

Binnen de school zijn er (speciaal opgeleide) docenten die leerlingen met specifieke leerproblemen helpen.  

Hierbij moet gedacht worden aan problemen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie. Motorische remedial teaching wordt verzorgd door een gespecialiseerde docent lichamelijke opvoeding.

SoVa-training en faalangstreductietraining

Sommige leerlingen kunnen te maken krijgen met aanpassingsmoeilijkheden. Voor deze leerlingen bieden wij een laagdrempelige, schoolinterne sociale vaardigheidstraining (sova-training).

Deze training wordt door twee speciaal opgeleide docenten gegeven. Toestemming van ouders is vereist. 
Let op: deze training is alleen voor 'lichtere' problematiek en komt niet in de plaats van professionele trainingen die bijvoorbeeld door bureau jeugdzorg worden aangeboden.

Voor leerlingen die het nodig hebben worden faalangstreductietrainingen gegeven. Ook na klas 1 kan begeleiding worden gegeven. De trainingen worden begeleid door een daartoe opgeleide docent.