• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Versterkt talenonderwijs

Op onze Global Citizen School leiden we onze leerlingen op tot wereldburger. Met de sterk toenemende mondialisering is de beheersing van vreemde talen belangrijker dan ooit. Gemotiveerde leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere talenprogramma, kunnen kiezen voor versterkt talenonderwijs. Hierbij worden ze voorbereid op internationaal erkende taalexamens voor Engels, Duits en Frans. 

Anglia

Het kan voorkomen dat een leerling een hoger niveau Engels heeft dan we verwachten in het betreffende leerjaar. Om deze leerlingen net dat stukje extra uitdaging te bieden om op hun eigen niveau te presteren, kunnen zij deelnemen aan het Anglia-traject. Doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen. Uniek is dat de leerlingen gedifferentieerd, dus op hun eigen niveau, worden ingedeeld.

Hoe?
We bieden Anglia aan naast de reguliere lessen Engels in de speciale Anglia-flexuren. Om het niveau te bepalen maakt de leerling eerst een placement test, waarna hij of zij wordt ingedeeld in een lesgroep. De leerling doet een officieel examen dat wordt nagekeken in Engeland. Is de leerling geslaagd, dan ontvangt hij of zij een wereldwijd erkend diploma. De leerling kan het volgende jaar automatisch meedoen met een hoger niveau en hoeft dan niet eerst de placement test te maken.

Voor wie?
Iedere leerling kan deelnemen aan Anglia. Als de lesgroepen vol zitten, is het mogelijk om mee te doen aan een latere sessie in het jaar.

Bekijk dit filmpje over Anglia op ONC Parkdreef.
Lees hier meer over Anglia op het ONC.

DELF Scolaire

Ook extra Frans en het DELF-examen behoren tot de mogelijkheden. ONC Parkdreef maakt deel uit van het DELF Scolaire-netwerk in Nederland dat wordt beheerd door het Institut français des Pays-Bas. De Nederlandse onderwijsautoriteiten erkennen DELF Scolaire als een officieel Frans taalexamen voor alle Nederlandse leerlingen die Frans leren. Het DELF Scolaire is daarmee een toevoeging aan het Nederlandse eindexamendiploma en een verdieping en verrijking van het onderwijs van de Franse taal in het Nederlandse voortgezet onderwijs.

Hoe?
We bieden DELF aan naast de reguliere lessen Frans in de speciale DELF-flexuren. In overleg met de eigen vakdocent kiest de leerling voor het juiste niveau. Wij doen hiervoor ook een instaptoets. De leerling doet een officieel examen dat wordt nagekeken in Frankrijk; het mondelinge deel wordt afgenomen bij het Institut français door speciaal opgeleide examinatoren. Is de leerling geslaagd, dan ontvangt hij of zij een wereldwijd erkend diploma. De leerling kan daarna automatisch meedoen met een hoger niveau. Er zijn twee sessies per jaar: in maart en in juni.

Voor wie?
Iedere leerling kan deelnemen aan DELF. Zeker voor leerlingen die geen ruimte hebben voor Frans in hun pakket in de bovenbouw, is het behalen van het DELF een waardevolle aanvulling op het Plusdocument bij het diploma.

Goethe

Leerlingen die aan het Goethe-examen willen meedoen, worden hier met extra Duits op voorbereid.