• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Veilige school

Schoolveiligheid gaat over veiligheid in de breedste zin van het woord: een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg.

Privacy

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen het plaatsen van foto's en/of film van activiteiten waar uw kind op staat op de website of in drukwerk, verzoeken wij u dit door te geven aan de school.
Privacyreglement

Pestprotocol

We vinden het heel belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom organiseren wij in klas 1 lessen over (digi)pesten. We staan uitgebreid stil bij de oorzaken van pesten en de (langdurige) gevolgen die pesten kan hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind.  Omgaan met elkaar betekent elkaar respecteren. Dit is iets wat wij zowel in de lessen als buiten de lessen om benadrukken. 
Pestprotocol
Stappenplan pestprotocol

Convenant schoolveiligheid

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer hebben een convenant schoolveiligheid afgesloten met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Zoetermeer. We beschikken over een veiligheidsplan (inclusief een calamiteiten- en ontruimingsplan), beveiligingscamera’s en een beheerde fietsenstalling. Evenals alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer hebben wij een wijkagent toegewezen gekregen met wie wij direct contact onderhouden.