• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Schoolregels

Er komen dagelijks heel veel leerlingen bij ons op school. Het is daarom goed om te weten welke regels er gelden.

Alle schoolregels worden elk jaar aan de leerlingen bekend gemaakt. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen deze regels kent.

De regels zijn gebaseerd op de pedagogische driehoek. De school rekent erop dat de leerling, het personeelslid en de ouders alle drie oog en oor hebben voor het handhaven van een positief en veilig leerklimaat. Daartoe heeft de school de ONC Regels geformuleerd op de volgende terreinen: aanwezigheid, gedrag, houding, leren, flexrooster, veiligheid, eigendommen en communicatie.

Verder geldt uiteraard dat iedereen respect heeft voor elkaar en voor elkaars materialen en dat we samen de school netjes houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar handelen.

Leerlingenstatuut

Wij hebben een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Iedereen moet zich houden aan de bepalingen in dit statuut.

Leerlingenstatuut

Schorsen en verwijderen

Als er sprake is van ernstig ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, kunnen wij ertoe besluiten om een leerling te schorsen of te verwijderen van school.

Protocol schorsen en verwijderen van een leerling