• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Rapportage en bevordering

Rapporten

De leerlingen ontvangen drie keer per jaar een rapport. De cijfers van de rapporten komen tot stand volgens het principe van het voortschrijdend gemiddelde: het gemiddelde cijfer dat de stand van dat moment weergeeft.

In klas 1 tot en met 3 reikt de mentor de rapporten 1 en 2 uit aan de ouders en leerlingen. In 4 mavo, 4 en 5 havo en 4 vwo geldt dit alleen voor het eerste rapport. De leerlingen van de examenklassen ontvangen een overzicht met de behaalde cijfers in het examendossier.
De ouders van de NT2-leerlingen worden uitgenodigd om de vorderingen van hun zoon of dochter en het uitstroomprofiel te bespreken.

Bevordering

Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken we naar welk type tweede klas een leerling het best bevorderd kan worden. Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een wettelijk verplicht niveauadvies. Na dit leerjaar vindt bevordering plaats naar leerjaar 3 mavo, havo of atheneum/gymnasium.

In de rapportvergaderingen bespreken we of de leerling overgaat of niet. Als een leerling niet overgaat naar de volgende klas, wordt hij/zij na de vergadering door de mentor gebeld. Ook krijgen de leerling en u schriftelijk bericht. De brieven met beslissing en advies gaan op de dag van de vergadering op de post. De cijferlijst wordt meegestuurd. De uitreiking van het overgangsrapport vindt plaats op de laatste schooldag tijdens een bijeenkomst waarin ook het leerjaar afgesloten wordt. We reiken de rapporten persoonlijk uit en sturen ze niet op, tenzij dit van tevoren met de teamleider geregeld is. 

Overgangsnormen 2018-2019