• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Ouderpanels

Het ouderpanel is voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met ouders in gesprek te gaan.

Ouderpanels versterken de communicatie tussen de school en de ouders. Zij leveren een zinvolle bijdrage aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de school. Ouders geven feedback op de dingen die we doen.

Uit de gesprekken met de ouderpanels komen verbeterpunten naar voren, die in eerste instantie binnen het managementteam en verder met andere betrokkenen binnen de school worden besproken. Het ouderpanel is dus een geschikte werkvorm om tussentijds de vinger aan de pols te houden.