• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Organisatie

Binnen onze school kiezen we voor kleinschaligheid. We werken daarom met onderwijsteams.

Een onderwijsteam bestaat uit een groep docenten, mentoren, onderwijs- en lesassistenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen in de afdeling. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor een leerling. De seniormentoren geven leiding aan de mentoren.