• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Organisatie

Binnen onze school kiezen we voor kleinschaligheid. We werken daarom met drie afdelingen.

Een afdeling bestaat uit een groep docenten en mentoren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen in de afdeling. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor een leerling. De mentoren worden ondersteund door leerjaarcoördinatoren.