• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC Ondernemend

Bij ons op school dagen we de leerlingen uit om actief en creatief te zijn. Dit doen we door allerlei activiteiten binnen en buiten de les.

Projecten

In de lessen, bij ONC GO, Havo Competent en tijdens de Wereld Wijde Weken werken onze leerlingen regelmatig aan kleine en grote projecten.

Zij leren samenwerken, plannen, beslissen, communiceren, presenteren, reflecteren... Allemaal vaardigheden die tijdens een vervolgopleiding en in het verdere leven belangrijk zijn.

Excursies

Alle leerlingen van de eerste drie leerjaren gaan eenmaal per schooljaar op excursie. Daarnaast kunnen in er in elk leerjaar ook extra excursies plaatsvinden.

(Duurzaam) ondernemen

De leerling beheert zijn of haar 'eigen' bedrijf.  Op de mavo via het online spel Plaza Challenge en in 4 havo en vwo in het echt.

Stages

Alle leerlingen gaan op stage.

In de tweede klas mogen ze meelopen en rondkijken tijdens de 'snuffelstage'. In klas 4 of 5 gaan ze ook echt aan het werk bij een bedrijf of instelling. Voor alle derde klassen is er een buitenschoolse maatschappelijke stage.

Kunst en cultuur

Er is voor alle leerlingen een breed aanbod.

Ze kunnen expressievakken kiezen en hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan cultuurexcursies. Op de mavo kan beeldende vormgeving als examenvak worden gekozen.

Debatclub

De debatclub van het ONC is al jaren actief bezig met debatteren en discussiëren.

De leden gaan onderling in debat en doen regelmatig mee aan wedstrijden. Ook debatteren ze geregeld met gemeenteraadsleden over onderwerpen die betrekking hebben op jeugd en politiek.

Jet-Netschool

We geven veel aandacht aan bèta en technologie.

Daarvoor werken we samen met technologisch hoogstaande bedrijven in de omgeving en de TU Delft. Studenten verzorgen bijvoorbeeld practica bij ons op school en bedrijven openen hun deuren voor research, gastlessen, stages en begeleiding bij werkstukken.
Kijk voor meer informatie op: www.jet-net.nl.

Muziekavonden

In de loop van het jaar organiseren we, buiten de school op een professioneel podium, muziekavonden.

Hiervoor worden audities gehouden. Zingen, spelen en dansen, alle mogelijke combinaties zijn denkbaar. Licht en geluid worden door de leerlingen verzorgd. De presentatie van de avond en de coördinatie zijn in handen van de muziekdocenten.

Sport

In klas 1 t/m 3 kunnen leerlingen deelnemen aan de sportklas. 

Naast de sportklas en de gewone gymlessen geven we na schooltijd diverse sportcursussen. Deze zijn op basis van vrijwilligheid. Ook zijn er regelmatig sporttoernooien en sportdagen. 

Feesten en vieringen

Voor alle leerjaren zijn er schoolfeesten en vieringen.

Met kerst organiseren wij het traditionele kerstbal en in februari het valentijnsbal. Voor de examenleerlingen is er een eindexamengala in april. Met Kerstmis en Pasen zijn er specifieke vieringen voor alle leerlingen. Op een eigentijdse manier staan we stil bij de betekenis van deze christelijke feestdagen. Onze leerlingenvereniging Elvonc organiseert feesten en evenementen.

Contacten

We onderhouden veel contacten met basisscholen, bedrijven, (zorg)instellingen, universiteiten en hogescholen, de gemeente en andere organistaties.

Ook organiseren we gastlessen. Zo is staatssecretaris Sander Dekker - zelf oud-leerling van het ONC Parkdreef - bij ons op bezoek geweest.

Leerlingenvereniging ELVONC

Bij alle schoolactiviteiten komen veel voorbereidingen kijken zoals de aankleding en het licht en geluid.

ELVONC (Eerste Leerlingenvereniging ONC) organiseert en begeleidt allerlei feestavonden en activiteiten evenals de vieringen, de musicalvoorstellingen en de muziekavonden. ELVONC wordt begeleid door docenten.

Plusdocument

Voor alle initiatieven die leerlingen naast hun reguliere lessen ontplooien, ontvangen ze een aantekening bij het diploma. Dat gebeurt door vermelding van de extra activiteiten op het Plusdocument. Dat is een officieel getuigschrift behorend bij het diploma.