• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC Ondernemend

Bij ons op school dagen we de leerlingen uit om actief en creatief te zijn. Dit doen we door allerlei activiteiten binnen en buiten de les.

Projecten

In de lessen, bij ONC GO, Havo Competent en tijdens de projectweken werken onze leerlingen regelmatig aan kleine en grote projecten. Zij leren samenwerken, plannen, beslissen, communiceren, presenteren, reflecteren... Allemaal vaardigheden die tijdens een vervolgopleiding en in het verdere leven belangrijk zijn.

Excursies

Alle leerlingen van de eerste drie leerjaren gaan elk schooljaar op excursie. Daarnaast kunnen in er in elk leerjaar ook extra excursies plaatsvinden.

(Duurzaam) ondernemen

De leerlingen zetten hun eigen bedijfje op. Ze leren alles over een ondernemingsplan, marktonderzoek doen, een begroting maken en ze organiseren een verkoopavond.  

Stages

Alle leerlingen gaan op stage. In de tweede of derde klas mogen ze meelopen en rondkijken tijdens de 'snuffelstage'. In klas 4 of 5 gaan ze ook echt aan het werk bij een bedrijf of instelling. Voor alle derde klassen is er een buitenschoolse maatschappelijke stage.

Kunst en cultuur

Er is voor alle leerlingen een breed aanbod. Ze kunnen expressievakken kiezen en deelnemen aan cultuurexcursies. 

Debatclub

De debatclub van het ONC is al jaren actief bezig met debatteren en discussiëren. De leden doen regelmatig mee aan wedstrijden. Ook debatteren ze met gemeenteraadsleden over onderwerpen die betrekking hebben op jeugd en politiek.

Jet-Netschool

We geven veel aandacht aan bèta en technologie. Daarvoor werken we samen met technologisch hoogstaande bedrijven in de omgeving en de TU Delft. Studenten verzorgen practica bij ons op school en bedrijven openen hun deuren voor research, gastlessen, stages en begeleiding bij werkstukken. Kijk voor meer informatie op: www.jet-net.nl.

Sport

In klas 1 t/m 3 kunnen leerlingen deelnemen aan de Sportklas. Naast de Sportklas en de gewone gymlessen geven we na schooltijd diverse sportcursussen. Deze zijn op basis van vrijwilligheid. Ook zijn er regelmatig sporttoernooien en sportdagen. 

Feesten en vieringen

Voor alle leerjaren zijn er schoolfeesten en vieringen. Het traditionele kerstbal, het valentijnsbal en verschillende schoolfeesten. Voor de examenleerlingen is er een eindexamengala. Met Kerstmis en Pasen zijn er specifieke vieringen voor alle leerlingen. Op een eigentijdse manier staan we stil bij de betekenis van deze christelijke feestdagen. 

Contacten

We onderhouden veel contacten met basisscholen, bedrijven, (zorg)instellingen, universiteiten en hogescholen, de gemeente en andere organistaties. Ook organiseren we gastlessen. 

Leerlingenvereniging ELVONC

Bij alle schoolactiviteiten komen veel voorbereidingen kijken zoals de aankleding en het licht en geluid. ELVONC (Eerste Leerlingenvereniging ONC) organiseert en begeleidt de feestavonden, activiteiten en vieringen.

Plusdocument

Voor alle initiatieven die leerlingen naast hun reguliere lessen ontplooien, ontvangen ze een aantekening bij het diploma. Dat gebeurt door vermelding van de extra activiteiten op het Plusdocument. Een officieel getuigschrift behorend bij het diploma.