• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

ONC GO

We hebben vier ONC GO talentgroepen. De kennis en vaardigheden die in deze talentgroepen worden opgedaan, sluiten nauw aan bij de profielen in de bovenbouw. 

GO Sportklas

De leerlingen sporten veel: basketbal, squash, freerun, kickboksen, hardlopen, survivallen, klimmen - op onze eigen klimwand - en saltospringen bijvoorbeeld. Ze volgen clinics en doen mee aan sportwedstrijden in de regio. Naast extra sporten wordt ook aandacht besteed aan gezondheid en wat sporten betekent voor het lichaam. Leerlingen houden hiervoor een eigen sportfolio bij. 

GO Entertainment

  • Theater: optreden, schminken en decors ontwerpen
  • Muziek: zingen, instrumenten bespelen en optreden
  • Film: script schrijven, storyboard maken, belichten, acteren, filmen, monteren, draaien
  • Atelier: kleding, decors en allerlei creaties maken met divers materiaal zoals verf, spuitbussen en de computer
  • A'hum TV: films maken voor het onze digitale schoolkrant

GO Research & Technology (havo/vwo)

Onderzoeken en ontwerpen staan centraal. De leerlingen bouwen modellen, doen mee aan een wereldwijd milieuonderzoek, produceren duurzaam voedsel en doen crime-onderzoek. De leerlingen doen hierbij veel vaardigheden op die bruikbaar zijn bij de exacte vakken nu en later.

GO Outdoor Education

Survival skills, outdoor sporten en outdoor cooking zijn onderdelen van deze talentgroep. De leerlingen gaan ontdekken, onderzoeken en experimenteren in de natuur. Het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd en de leerlingen leren omgaan met onverwachte situaties en omstandigheden.

Voor wie?

De onderbouwleerlingen van de havo en het vwo kiezen één van de drie talentgroepen. De mavoleerlingen kunnen vrijwillig aan een groep deelnemen. Zij verklaren vooraf dat ze het hele jaar de workshops en de activiteiten volgen.