• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

NT2

Leerlingen die nieuw zijn in Nederland en het Nederlands nog niet of niet voldoende beheersen, komen in de NT2-klas (Nederlands als tweede taal).

Doel is de leerlingen in een zo kort mogelijke periode voldoende Nederlands te leren, waarna zij kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

De opleiding duurt in principe twee jaar en is bedoeld voor leerlingen:

  • in de leeftijd van 12 - 16 jaar;
  • die minder dan 2 jaar in Nederland zijn;
  • die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

De leerlingen krijgen verschillende vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en lichamelijke opvoeding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan inburgering, bijvoorbeeld leren fietsen en zwemmen en het bezoeken van de bibliotheek en culturele instellingen. De coördinator NT2 is mevrouw E. van Belle.