• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

LOB en decaan

Bij LOB helpen we onze leerlingen bij de keuzes die zij moeten maken voor een proiel, het vakkenpakket, stage, studie en werk. Doel is dat de leerling vaardigheden ontwikkelt waarmee hij of zij nu en in de toekomst zélf keuzes kan maken.

Loopbaancompetenties

Van de onderbouw tot de bovenbouw werkt de leerling doorlopend aan deze loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik?
  • Motievenreflectie: wat wil ik worden, wat drijft mij?
  • Werkexploratie: wat voor soort werk past bij mij?
  • Loopbaansturing: wat wil ik worden?
  • Netwerken: wie kan mij helpen?

Doorlopend programma

LOB is een doorlopend programma vanuit de onderbouw naar de bovenbouw en maakt deel uit van het programma van Toetsing en Afsluiting. In de onderbouw staat de oriëntatie op de profielen in de bovenbouw centraal. In de bovenbouw ligt het accent meer op de vervolgopleiding en (loop)baan. We organiseren voor elk leerjaar LOB-activiteiten waarbij de leerling in of buiten de school ervaring opdoet. Denk aan opdrachten, stages, bedrijfsbezoeken, gesprekken met vakmensen, opleidingenmarkten, open dagen en meeloopdagen. We werken hierbij samen met mbo's, hogescholen, universiteiten, bedrijven en instellingen.

De mentor voert regelematig gesprekken met de leerling en zijn of haar ouders over de verschillende keuzes. Door alle ervaringen en gesprekken komt de leerling erachter wat hij leuk vindt, waar hij goed in is en hoe hij dat kan gebruiken bij het maken van keuzes in zijn verdere loopbaan.

Decaan

De decaan adviseert de leerlingen bij hun keuze voor een profiel, het vakkenpakket en de vervolgopleiding. Hij of zij beschikt over allerlei informatie over de meest uiteenlopende scholen en opleidingen. Voor de leerlingen en hun ouders organiseren zij voorlichtingsavonden.

De decanen zijn:

mavo  de heer J. Boersma  j.boersma@onc.unicoz.nl
havo en vwo  mevrouw K. Gabriëls  k.gabriels@onc.unicoz.nl