• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

LOB

Bij loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) helpen we onze leerlingen bij de keuzes die zij moeten maken voor een proiel, het vakkenpakket, stage, studie en werk. Doel is dat de leerlingen vaardigheden ontwikkelen waarmee zij nu en in de toekomst zélf keuzes kunnen maken.

Loopbaancompetenties

Van de onderbouw tot de bovenbouw werkt de leerling doorlopend aan deze loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: wie ben ik en wat kan ik?
  • Motievenreflectie: wat wil ik worden, wat drijft mij?
  • Werkexploratie: wat voor soort werk past bij mij?
  • Loopbaansturing: wat wil ik worden?
  • Netwerken: wie kan mij helpen?

Doorlopend programma

LOB is een doorlopend programma vanuit de onderbouw naar de bovenbouw en maakt deel uit van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In de onderbouw staat de oriëntatie op de profielen in de bovenbouw centraal. In de bovenbouw ligt het accent meer op de vervolgopleiding en (loop)baan. We organiseren voor elk leerjaar LOB-activiteiten waarbij de leerling in of buiten de school ervaring opdoet. Denk aan opdrachten, stages, bedrijfsbezoeken, gesprekken met vakmensen, opleidingenmarkten, open dagen en meeloopdagen. We werken hierbij samen met mbo's, hogescholen, universiteiten, bedrijven en instellingen.

De mentor voert regelmatig gesprekken met de leerlingen en hun ouders over de verschillende keuzes. Door alle ervaringen en gesprekken komen de leerlingen erachter wat zij leuk vinden, waar zij goed in zijn en hoe zij dat kunnen gebruiken bij het maken van keuzes in hun verdere loopbaan.

Loopbaanbegeleiders

De LOB-coördinator is mevrouw K. Gabriëls. Zij ontwikkelt de visie op LOB en ontwerpt het LOB-programma. De loopbaanbegeleiders organiseren activiteiten en adviseren, in samenwerking met de mentor, de leerlingen bij hun keuzes. De loopbaanbegeleiders beschikken over allerlei informatie over de meest uiteenlopende scholen en opleidingen. 

De loopbaanbegeleiders zijn:

mavo  de heer J. Boersma  j.boersma@onc.unicoz.nl
  de heer S. Rademaker s.rademaker@onc.unicoz.nl
havo   de heer R. van Leusden   r.vanleusden@onc.unicoz.nl 
vwo mevrouw N. Memeo n.memeo@onc.unicoz.nl