• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Lestijden

Wij werken met een flexrooster. Alle klassikale lessen zijn lesblokken van 80 minuten. Naast deze lesblokken zijn er flexuren van 40 minuten.

Inschrijven

Leerlingen schrijven zich in voor de flexuren via Magister.
Instructie inschrijven flexuren

Lestijden 2020-2021

We streven naar lesblokken op 3/4 - 5/6 -7/8 en maximaal 4 lesblokken per dag voor klas 3 en hoger.
Klas 1 en 2 hebben eventueel gekozen talenturen op les 9/10.

Lesuitval en roosterwijzigingen

We proberen lesuitval tot een minimum te beperken. Bij afwezigheid van een docent in klas 1 en 2 nemen collega's in principe deze lessen waar. Leerligngen uit klas 3 worden opgevangen in een lokaal waar de leerling onder toezicht zelfstandig werkt aan de hand van een studieplanner. Vierde-, vijfde- en zesdejaars maken een keuze wat ze bij lesuitval doen: een tussenuur nemen of zelf in een studieruimte verder werken.

Roosterwijzigingen staan in het persoonlijke rooster. Wanneer de eerste lesuren onverwacht vervallen, worden de leerlingen hiervan via de mail op de hoogte gesteld.
Voor onderbouwklassen gaan we uit van roosters zonder tussenuren. Voor bovenbouwleerlingen proberen we het aantal tussenuren zoveel mogelijk te beperken.