• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Lestijden

Wij werken met een 45-minutenrooster. Op de dagen dat er rapportvergaderingen en leerlingenbesprekingen zijn, werken wij met een 30-minutenrooster of worden de leerlingen uitgeroosterd.

45-minutenrooster

Eerste lesuur 08.30 - 09.15 uur
Tweede lesuur  09.15 - 10.00 uur
Derde lesuur 10.00 - 10.45 uur
Pauze 10.45 - 11.05 uur
Vierde lesuur 11.05 - 11.50 uur
Vijfde lesuur 11.50 - 12.35 uur
Pauze 12.35 - 13.05 uur
Zesde lesuur 13.05 - 13.50 uur
Zevende lesuur  13.50 - 14.35 uur
Achtste lesuur 14.35 - 15.20 uur
Negende lesuur  15.20 - 16.05 uur


30-minutenrooster

Eerste lesuur 08.30 - 9.00 uur
Tweede lesuur 09.00 - 9.30 uur
Derde lesuur 09.30 - 10.00 uur
Vierde lesuur 10.00 - 10.30 uur
Pauze 10.30 - 10.45 uur
Vijfde lesuur 10.45 - 11.15 uur
Zesde lesuur 11.15 - 11.45 uur
Zevende lesuur 11.45 - 12.15 uur
Achtste lesuur 12.15 - 12.45 uur
Negende lesuur 12.45 - 13.15 uur


Lesuitval en roosterwijzigingen

We proberen lesuitval tot een minimum te beperken. Bij afwezigheid van een docent in klas 1 en 2 nemen collega's in principe deze lessen waar.

Roosterwijzigingen staan in Magister. Wanneer de eerste lesuren onverwacht vervallen, worden de leerlingen hiervan via de mail op de hoogte gesteld. Voor onderbouwklassen gaan we uit van roosters zonder tussenuren. Voor bovenbouwleerlingen proberen we het aantal tussenuren zoveel mogelijk te beperken. In tussenuren kunnen de leerlingen naar de aula gaan of zelfstandig werken in het open leercentrum.