• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Leerlingenpanels

De leerlingenpanels behartigen de belangen van de leerlingen. De leerlingen denken mee over allerlei zaken, kunnen zelf ideeën aandragen en meehelpen bij de organisatie van activiteiten.

Ook willen we graag weten hoe onze leerlingen het op school vinden. Hebben zij het naar hun zin? Wat vinden ze van de lessen en de lesinhoud? Hoe werken en leren ze het beste? Hoe benutten ze de flexuren? We organiseren ieder leerjaar bijeenkomsten met de leerlingenpanels om dergelijke zaken te bespreken.

Contact

U kunt de leerlingenpanels mailen: leerlingpanelpd@onc.unicoz.nl.