• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Leerjaarcoördinatoren

Elke leerling heeft een eigen mentor. De mentoren worden ondersteund door leerjaarcoördinatoren.

De leerjaarcoördinatoren zijn:

mavo 1  dhr. R. Remmers  r.remmers@onc.unicoz.nl
mavo 2  dhr. J. Graner j.graner@onc.unicoz.nl
mavo 3 dhr. E. Burger e.burger@onc.unicoz.nl
mavo 4 dhr. E. de Roode e.deroode@onc.unicoz.nl
havo 1  mw. T.M. Ouwerkerk  t.ouwerkerk@onc.unicoz.nl
havo 2 en 3   dhr. I. Goedbloed  i.goedbloed@onc.unicoz.nl
havo 4 en 5 dhr. M. van Oosterom  m.vanoosterom@onc.unicoz.nl 
vwo 1  mw. T.M. Ouwerkerk t.ouwerkerk@onc.unicoz.nl
vwo 2 en 3 mevrouw J.J.A. Lentz j.lentz@onc.unicoz.nl
vwo 4, 5 en 6  dhr. J.P.C. v.d. Kraan j.vanderkraan@onc.unicoz.nl