• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Kwaliteit

Het ONC werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs en de school.

Wij doen dit onder andere door enquêtes te houden onder leerlingen en ouders. De resultaten van deze enquêtes kunt u vinden op Scholen op de kaart. Op deze site vindt u nog veel meer gegevens over de school zoals ons schoolplan, ons zorgplan en onze examenresultaten.

Slagingspercentages

We zijn trots op onze examenresultaten. De slagingspercentages van 2022 zijn:

  • mavo: 97%
  • havo: 82%
  • vwo: 91%

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijs. Ouders en leerlingen kunnen de inspectie bereiken via de website www.onderwijsinspectie.nl of telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). De inspecteur belast met toezicht op onze school is mevrouw K. Plantinga.