• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Jeugdgezondheidszorg

Zorg voor de leerling

De jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ) is er voor ouders, kinderen en jongeren. 

In klas 1 of 2 vindt een gezondheidsonderzoek plaats. U wordt van tevoren gevraagd of u hier toestemming voor geeft. De leerling vult een vragenlijst in en heeft een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige over onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling.

Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Ook worden de tieners gemeten en gewogen. In klas 3 of 4 worden zij door middel van een persoonlijke vragenlijst aangespoord na te denken over hoe zij in hun vel zitten. Als blijkt dat er mogelijk problemen zijn, dan bespreken de jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat nodig is om tot een oplossing te komen. Leerlingen en ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim: persoonlijke informatie wordt niet zonder toestemming van de betrokkene met anderen besproken. 
Bij zorgelijk verzuim door ziekte roept de schoolarts de leerling op om de belastbaarheid van de leerling voor school te bepalen.

Contact

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? U en uw kind kunnen altijd bij de Jeugdgezondheidszorg terecht.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Telefoon: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl