• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

iPad

Kinderen groeien op in een digitale maatschappij. Een device is in het onderwijs van nu en morgen noodzakelijk om aan te sluiten op deze ontwikkeling.  Op het ONC Parkdreef werken we met iPads.

Met de iPad kunnen we het leren verrijken. Bijvoorbeeld met interactieve toepassingen binnen de digitale leerboeken, zoals video’s met uitleg. Daarnaast biedt de iPad zeer veel mogelijkheden om video en audio te gebruiken (Youtubefilmpjes, spreek- en luisteroefeningen, maar ook zelf filmen en fotograferen) en websites te raadplegen, o.a. om informatie te zoeken. 

Deze nieuwe mogelijkheden passen bij het onderwijs op onze school: leren op maat, samenwerkend leren en differentiëren, inspelen op verschillen.

Aanschaf iPad leerjaar 1 2021-2022

Woensdag 23 juni 2021 vond een online informatieavond plaats over het werken met iPads op ONC Parkdreef.
U kunt hier de livestream van 23 juni terugkijken. Hierin vindt u alle informatie over het gebruik van de iPad op ONC Parkdreef en de bestelprocedure van de iPad.

De aanschaf van de iPad loopt via de webshop van Amac, onze partner. Op https:www.amac.nl/oncparkdreef kunt u inloggen via de gegevens die u in een brief ontvangt.

Bekijk dit filmpje over het gebruik en de aanschaf van de iPad voor het schooljaar 2021-2022.

In deze PowerPoint-presentatie kunt u ook alle informatie terugvinden.

FAQ iPad

Veel gestelde vragen over de iPad op ONC Parkdreef  2021-2022

Social Media Protocol

In dit protocol staan de regels met betrekking tot het gebruik van de sociale media. Iedereen moet zich aan deze regels houden. 

Social Media Protocol voor leerlingen