• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

iPad

Kinderen groeien op in een digitale maatschappij. Een device is in het onderwijs van nu en morgen noodzakelijk om aan te sluiten op deze ontwikkeling.  Op het ONC Parkdreef werken we met iPads.

Met de iPad kunnen we het leren verrijken. Bijvoorbeeld met interactieve toepassingen binnen de digitale leerboeken, zoals video’s met uitleg. Daarnaast biedt de iPad zeer veel mogelijkheden om video en audio te gebruiken (Youtubefilmpjes, spreek- en luisteroefeningen, maar ook zelf filmen en fotograferen) en websites te raadplegen, o.a. om informatie te zoeken. 

Deze nieuwe mogelijkheden passen bij het onderwijs op onze school: leren op maat, samenwerkend leren en differentiëren, inspelen op verschillen.

Lees hier alles over de iPad op het ONC Parkdreef in het schooljaar 2019-2020

Social Media Protocol voor leerlingen