• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
 • ONC GO Talent ONC GO Talent
 • ONC Excellent ONC Excellent
 • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
 • ONC International ONC International

Flexrooster

Op ONC Parkdreef werken we met een flexrooster. Bekijk dit filmpje om te zien hoe het flexrooster werkt.

Lesblokken van 80 minuten

Alle klassikale lessen zijn lesblokken van 80 minuten. Dit betekent:

 • meer werkvormen
 • meer differentiatie
 • meer de diepte in
 • meer rust door minder leswisselingen

Flexuren van 40 minuten

Naast deze lesblokken zijn er flexuren van 40 minuten. Deze uren worden op verschillende manieren ingevuld. Bijvoorbeeld door zelfstandig werken, huiswerkbegeleiding, steunles, een mentoruur, ONC Excellent, internationalisering, debat (bovenbouw), verdiepende modules voor Engels, Frans en Duits of de ONC Talentgroep.

Inschrijven

Per week moeten leerlingen minimaal vijf flexuren volgen. Zij schrijven zich hiervoor via Magister in. Leerlingen mogen zelf kiezen of ze de flexuren aan het begin of aan het eind van de dag doen en hoe ze deze invullen. Leerlingen in de eerste en tweede klas krijgen ook nog verplicht extra begeleidingsuren. Deze worden zoveel mogelijk door de mentor begeleid. Ze kunnen ingevuld worden als huiswerkuur maar er is ook aandacht voor algemene sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling.​

Voordelen van de flexuren

 • meer begeleiding bij huiswerk maken
 • meer mogelijkheden tot extra uitleg
 • meer mogelijkheden tot extra uitdaging
 • meer keuze voor de leerlingen

Op deze manier kunnen we uw zoon of dochter nog beter begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Het flexrooster ziet er als volgt uit:

We streven naar lesblokken op 3/4 - 5/6 - 7/8 en maximaal 4 lesblokken per dag voor klas 3 en hoger.
Klas 1 en 2 hebben eventueel gekozen talenturen op les 9/10.

Op dagen dat we rapportvergaderingen hebben, werken we met een 40-minutenrooster. De lestijden zijn dan als volgt:

Veelgestelde vragen

 • Waarom kiest het ONC Parkdreef voor een flexrooster? 

Zowel de flexuren als de lesblokken van 80 minuten bieden voordelen en mogelijkheden. Voordelen van de flexuren zijn onder andere: meer begeleiding bij huiswerk maken, meer mogelijkheden tot extra uitleg, meer mogelijkheden tot extra uitdaging en meer keuze voor de leerlingen. Door de flexuren kunnen we uw zoon/dochter nog beter begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Het verlengen van de lessen naar lesblokken van 80 minuten brengt een aantal andere voordelen met zich mee. Doordat leerlingen minder lessen op één dag hebben, zorgt dit voor minder leswisselingen en daardoor meer rust in de school. Ook zijn we ervan overtuigd dat docenten in langere lessen nog beter in staat zijn om afwisseling in hun lessen te brengen, meer de diepte in te gaan en meer te differentiëren. Door de lesblokken kunnen we nog meer aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. En de leerlingen hebben de focus op een kleiner aantal vakken per dag.

 • Als er een uur uitvalt, lopen leerlingen dan 80 minuten rond? 

Ook bij het flexrooster blijft het systeem van opvanguren bestaan. Dat betekent dat als een docent bij een onderbouwklas om welke reden dan ook niet aanwezig is, een andere docent de klas opvangt. We werken eraan dat leerlingen dat uur dan wel met het vak dat uitvalt verder kunnen werken. Een andere mogelijkheid is (met name voor bovenbouwleerlingen) dat dit uur benut wordt als een flexuur. Leerlingen kunnen dan in een lokaal zelf huiswerk maken en door de docent die in dat lokaal aanwezig is hun uur laten aftekenen. Op die manier zullen er nauwelijks leerlingen rondlopen; ze zullen de tijd zo goed mogelijk benutten.

 • Hoe kunnen kinderen 80 minuten stil zitten?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen 80 minuten stil zitten luisteren naar een monoloog van hun docent. Docenten krijgen op dit moment een cursus waarbij ze leren omgaan met verschillen tussen leerlingen en leren om activerende werkvormen te hanteren. De verschillende vaksecties denken met elkaar na over hoe ze hun lessen in het nieuwe schooljaar opbouwen. Zo kunnen ze elke les in blokjes van 20 minuten verdelen en dus vier verschillende activiteiten plannen in een les. Overigens is het ook zo dat er na elke vakles van 80 minuten pauze is (dat is meer en langer dan in het huidige rooster), waarin leerlingen hun energie kwijt kunnen.

 • Duren alle toetsen in het flexrooster ook 80 minuten?

Dat is niet per se noodzakelijk. Het kan zo zijn dat een toets 40 minuten duurt en dat de leerlingen voorafgaand aan de toets nog even kunnen leren en de laatste prangende vragen aan de docent kunnen stellen. Ook is het mogelijk dat de leerlingen eerst de toets maken. Na die toets is er dan direct tijd voor reflectie. Een docent kán natuurlijk wel een toets geven die langer duurt. In de bovenbouw is dat een mooie voorbereiding op het centrale examen.

 • Hoe werkt het met aanmelden en controleren van leerlingen tijdens de flexuren?

De leerlingen kunnen zich via Magister (het registratiesysteem dat gebruikt wordt voor cijfers, huiswerk en absenties e.d.) aanmelden voor de flexuren. Docenten die dat uur begeleiden, weten wie ze kunnen verwachten en kunnen de ontbrekende leerlingen direct absent melden. Gemiste uren tellen als ongeoorloofde absentie. 

 • Hoeveel keuzevrijheid krijgen de leerlingen?

Bij het flexrooster gaat het vooral om ondersteuning van de leerling: aandacht hebben voor wat de leerlingen nodig hebben en daarop inspelen. De flexuren worden gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van huiswerk. Daarnaast is er in het flexrooster ruimte voor verdieping en extra uitdaging.

Natuurlijk wordt de leerling door de mentor begeleid in de keuzes. Na het eerste rapport is er voor de mentor ook de mogelijkheid leerlingen in te delen in verplichte vakflexuren indien dit nodig blijkt te zijn. Op deze manier kunnen we de leerling nog beter ondersteunen bij een vak.

De keuzevrijheid is dus groot, terwijl de structuur heel helder is voor de leerlingen. De basis blijft dan ook een stevige kern van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijft het ONC een persoonlijke school, waar structuur voorop staat.