• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
 • ONC GO Talent ONC GO Talent
 • ONC Excellent ONC Excellent
 • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
 • ONC International ONC International

Flexrooster

Vanaf augustus 2018 werken we met een flexrooster.

Lesblokken van 80 minuten

Alle klassikale lessen zijn lesblokken van 80 minuten. Dit betekent:

 • meer werkvormen
 • meer differentiatie
 • meer de diepte in
 • meer rust door minder leswisselingen

De leerlingen hebben maximaal drie tot vier verschillende lesblokken per dag.

Flexuren van 40 minuten

Naast deze lesblokken zijn er flexuren van 40 minuten. Deze uren worden begeleid door docenten.

Er zijn drie soorten flexuren:

 • flex-algemeen: leerlingen zijn in een lokaal, met een docent, aan het werk. Er mag overlegd worden.
 • vak-flexuren: leerlingen kunnen vakdocenten extra uitleg vragen over het vak.
 • flex-stilte: leerlingen werken in stilte. Dit kan in: K23, L09, K15 en het OLC.

Ook bijvoorbeeld ONC Excellent, Internationalisering en debat vinden in de flexuren plaats.

Inschrijven

Per week moeten leerlingen minimaal vijf flexuren volgen. Zij schrijven zich hiervoor via Magister in. 

Instructie inschrijven flexuren

Leerlingen mogen zelf kiezen of ze de flexuren aan het begin of aan het eind van de dag doen en hoe ze deze invullen. Leerlingen in de eerste en tweede klas krijgen ook nog verplicht extra begeleidingsuren. Deze worden zoveel mogelijk door de mentor begeleid. Ze kunnen ingevuld worden als huiswerkuur maar er is ook aandacht voor algemene sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling.​

Voordelen van de flexuren

 • meer begeleiding bij huiswerk maken
 • meer mogelijkheden tot extra uitleg
 • meer mogelijkheden tot extra uitdaging
 • meer keuze voor de leerlingen

Op deze manier kunnen we uw zoon of dochter nog beter begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Het flexrooster ziet er als volgt uit:

Interview

Lees hier een interview met Mariëtte van Hanswijk, voorzitter van de ontwikkelgroep.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het flexrooster. Heeft u zelf een vraag, mail deze dan naar m.vanhanswijk@onc.unicoz.nl.

 • Waarom kiest het ONC Parkdreef voor een flexrooster? 

Het flexrooster houdt eigenlijk twee veranderingen in: er worden flexuren ingeroosterd en de lessen gaan naar lesblokken van 80 minuten. Beide veranderingen bieden voordelen en mogelijkheden. Voordelen van de flexuren zijn onder andere meer begeleiding bij huiswerk maken, meer mogelijkheden tot extra uitleg, meer mogelijkheden tot extra uitdaging en meer keuze voor de leerlingen. Door de flexuren kunnen we uw zoon/dochter nog beter begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Het verlengen van de lessen naar lesblokken van 80 minuten brengt een aantal andere voordelen met zich mee. Doordat leerlingen minder lessen op één dag hebben, zorgt dit voor minder leswisselingen en daardoor meer rust in de school. Ook zijn we ervan overtuigd dat docenten in langere lessen nog beter in staat zijn om afwisseling in hun lessen te brengen, meer de diepte in te gaan en meer te differentiëren. Door de lesblokken kunnen we nog meer aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. En de leerlingen hebben de focus op een kleiner aantal vakken per dag.

 • Wat is het verschil tussen het flexrooster en een Dalton-systeem?

Ondanks dat het flexrooster en het Dalton-systeem op het eerste gezicht misschien op elkaar lijken, zijn de verschillen groot.

Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. Leerlingen krijgen naast de klassikale lessen taken waar zij zelf de verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren.

Bij het flexrooster gaat het vooral om ondersteuning van de leerling: aandacht hebben voor wat de leerlingen nodig hebben en daarop inspelen. De flexuren worden gebruikt voor extra begeleiding voor bepaalde vakken of het maken van huiswerk. Daarnaast is er in het flexrooster ruimte voor verdieping en extra uitdaging. De keuzevrijheid is groot, terwijl de structuur heel helder is voor de leerlingen. De basis blijft dan ook een stevige kern van klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijft het ONC een persoonlijke school, waar structuur voorop staat.

 • Als er een uur uitvalt, lopen leerlingen dan 80 minuten rond? 

Ook bij het flexrooster blijft het systeem van opvanguren bestaan. Dat betekent dat als een docent bij een onderbouwklas om welke reden dan ook niet aanwezig is, een andere docent de klas opvangt. We werken eraan dat leerlingen dat uur dan wel met het vak dat uitvalt verder kunnen werken. Een andere mogelijkheid is (met name voor bovenbouwleerlingen) dat dit uur benut wordt als een flexuur. Leerlingen kunnen dan in een lokaal zelf huiswerk maken en door de docent die in dat lokaal aanwezig is hun uur laten aftekenen. Op die manier zullen er nauwelijks leerlingen rondlopen; ze zullen de tijd zo goed mogelijk benutten.

 • Hoe kunnen kinderen 80 minuten stil zitten?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingen 80 minuten stil zitten luisteren naar een monoloog van hun docent. Docenten krijgen op dit moment een cursus waarbij ze leren omgaan met verschillen tussen leerlingen en leren om activerende werkvormen te hanteren. De verschillende vaksecties denken met elkaar na over hoe ze hun lessen in het nieuwe schooljaar opbouwen. Zo kunnen ze elke les in blokjes van 20 minuten verdelen en dus vier verschillende activiteiten plannen in een les. Overigens is het ook zo dat er na elke vakles van 80 minuten pauze is (dat is meer en langer dan in het huidige rooster), waarin leerlingen hun energie kwijt kunnen.

 • Duren alle toetsen in het flexrooster ook 80 minuten?

Dat is niet per se noodzakelijk. Het kan zo zijn dat een toets 40 minuten duurt en dat de leerlingen voorafgaand aan de toets nog even kunnen leren en de laatste prangende vragen aan de docent kunnen stellen. Ook is het mogelijk dat de leerlingen eerst de toets maken. Na die toets is er dan direct tijd voor reflectie. Een docent kán natuurlijk wel een toets geven die langer duurt. In de bovenbouw is dat een mooie voorbereiding op het centrale examen.

 • Hoe werkt het met aanmelden en controleren van leerlingen tijdens de flexuren?

We werken aan een systeem waarbij leerlingen zich via Magister (het registratiesysteem dat gebruikt wordt voor cijfers, huiswerk en absenties e.d.) kunnen aanmelden voor de flexuren. Docenten die dat uur begeleiden, weten wie ze kunnen verwachten en kunnen de ontbrekende leerlingen direct absent melden. Gemiste uren tellen als ongeoorloofde absentie. Onze applicatiebeheerder voor Magister is hier, samen met de roostermakers, al mee aan de slag.