• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Dyslexie

Dyslectische leerlingen worden bij ons op school goed begeleid. Voorafgaand aan het brugjaar zijn er gesprekken met brugklassers met een officiële dyslexieverklaring en hun ouders. We bekijken samen welke hulp de leerling nodig heeft.

Dit kan bijvoorbeeld extra tijd zijn bij proefwerken of ICT-ondersteuning. Tijdens proefwerken en schoolonderzoeken zitten de dyslectici in een aparte ruimte, zodat ze ongestoord kunnen werken. 

De leerlingen worden op een faciliteitenlijst geplaatst, zodat alle docenten over de juiste informatie beschikken. Elk jaar bespreken we met de leerlingen of alles nog naar wens verloopt of dat er andere steun gewenst is. 

Kurzweil 3000

Leerlingen die grote problemen hebben met technisch lezen kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van het programma Kurzweil 3000. Alleen leerlingen met een officiële dyslexieverklaring van een geregistreerd bureau komen hiervoor in aanmerking. De school bepaalt vervolgens of een leerling gebruik kan maken van het programma. Meer informatie over het gebruik van Kurzweil 3000 kunt u vragen aan onze dyslexiecoach, mevrouw M. Star: m.star@onc.unicoz.nl.

Dyslexieprotocol

Dyscalculieprotocol