• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Aanmelden hogere leerjaren

Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleiders via het telefoonnummer van de school: 079 341 10 41.

mavo:  mevrouw drs. A.J. Verhoeff 
havo en vwo:  de heer drs. M.C.L. Bakker