• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Aanmelden hogere leerjaren

Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleiders via het telefoonnummer van de school: 079 341 10 41 of via e-mail:

mavo:  de heer A.G. Stoffels astoffels@onc.nl
havo: de heer drs. M.C.L. Bakker  mbakker@onc.nl
vwo: de heer N.Ph. Hovius nhovius@onc.nl