• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Aanmelden brugklas

Om voor toelating in aanmerking te komen heeft uw kind minimaal het advies vmbo-theoretische leerweg nodig.

Procedure

De scholen in Zoetermeer hebben het volgende afgesproken:

• U meldt uw kind uiterlijk 29 maart aan bij de school van uw keuze.

• Als het advies dat de basisschool heeft gegeven past bij het onderwijs dat wij aanbieden op onze school én uit het onderwijskundig rapport blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind ingeschreven als leerling van onze school. Hierover krijgt u uiterlijk binnen 6 weken na de aanmelding bericht.

• Als u en/of de basisschool vindt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs op onze school te kunnen volgen, kunnen wij u om extra informatie vragen om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft en of wij deze kunnen bieden.

• Binnen maximaal 10 weken hoort u van ons of onze school de benodigde ondersteuning kan bieden en wij uw kind kunnen inschrijven.

• Het is mogelijk dat wij geen mogelijkheid zien uw zoon of dochter de juiste ondersteuning te bieden. In dat geval heeft de school de plicht om samen met u een andere school te zoeken die de benodigde ondersteuning wel kan bieden.

• Indien nodig vragen wij daarbij advies van het Samenwerkingsverband Zoetermeer. Samen met het Samenwerkingsverband Zoetermeer wordt dan gekeken waar uw zoon of dochter het onderwijs vindt dat het best bij zijn of haar mogelijkheden past.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van Bochove: 
079 341 10 41 of  r.vanbochove@onc.unicoz.nl.

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2022-2023 kunt u hieronder downloaden.

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2022-2023