• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Veel ideeën voor De Entree

Deze projectweek hebben de leerlingen van havo 4 gewerkt aan hun ideeën voor De Entree. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil de gemeente een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Leerlingen van havo 4 van onze school mogen meedenken over de inrichting. In groepjes zijn de leerlingen aan de slag gegaan. Ze hebben al heel wat creatieve ideeën. Hun voorstellen zullen zij verwerken in foto's, tekeningen, een PowerPoint, video of maquette.

 De drie groepen met de beste plannen mogen hun ideeën op 28 november presenteren aan een jury in het Stadhuis. 

< terug naar overzicht