• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Quantumwereld in de praktijk

Leerlingen uit 6 vwo met het vak natuurkunde hebben een bezoek gebracht aan de faculteit natuurkunde van de Universiteit Leiden. Hier hebben de leerlingen enkele practica uitgevoerd ter ondersteuning van de theorie die zij op school hebben behandeld over de Quantumwereld. In de middag hebben ze hun resultaten aan elkaar gepresenteerd. Ook konden ze luisteren naar een student die vertelde over zijn bacheloronderzoek.  Een geslaagde dag!
 

< terug naar overzicht