• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Maak je eigen globe

De leerlingen van de eersteklas mavo hebben meegedaan aan het project 'maak je eigen globe':  het tekenen en vouwen van een platte wereldkaart in een wereldbol. Een vakoverstijgend project. Door het technisch tekenen en het werken met graden en assenstelsels sluit het perfect aan bij de vakken techniek en wiskunde.

Het project helpt de leerlingen inzicht te krijgen in het aardrijkskundige onderwerp lengte- en breedtegraden. De eersteklassers vinden dit vaak erg lastig. Door de moeilijke theorie nu als een praktische opdracht met hun handen vast te grijpen, snappen ze de stof sneller en blijft het veel beter hangen.

De leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan. Ze hebben op een hele leuke manier veel geleerd. En zie hier de prachtige resultaten.

< terug naar overzicht