• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Leerlingen ontwikkelen webapp

Jelle, Jeroen en Joshua uit 6 vwo hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een echte webapp.

In klas 4 bestaat een groot deel van de lessen informatica uit het leren maken van een website (met CSS en Javascript). In het vijfde leerjaar leren de leerlingen hoe zij een database moeten bouwen, onderhouden en bevragen (met PHP en MySQLi). In het eindexamenjaar is de informaticabasis dan groot genoeg om vrijwel zelfstandig aan grotere projecten te kunnen werken.

Alles wat in een echt project gebeurt kwam langs. De analyse: wat moet er gebeuren? In deze fase is het erg belangrijk om helder te krijgen wat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het functioneel ontwerp: wat moet de app kunnen? Het technisch ontwerp: hoe en in welke programmeertaal gaan we de app maken? De implementatie: het schrijven van de code. Het testen: de fouten eruit halen. En tenslotte de overdracht aan de directie.

< terug naar overzicht