• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Door velden en dreven

Maandag 5 juli togen de derdeklassers havo en vwo met het vak aardrijkskunde met de fiets door de Zoetermeerse dreven.

Vragen over het landschap en het grondgebruik, het waterpeil en watermanagement, de bodemsoorten en planten passeerden allemaal de revue.  Het weer hielp mee en de deelnemers - zowel leerlingen als docenten - genoten van een heerlijke dag in de buitenlucht. Terug op school volgden nog enkele practicumopdrachten waarna de vakantieperiode voor de meeste leerlingen kon beginnen.

We kijken terug op een geslaagde dag waarbij de leerlingen veel hebben geleerd over hun eigen leefomgeving. 

< terug naar overzicht