• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Begaafdheidsprofielschool

Sinds 2012 zijn wij betrokken bij de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS) en daarmee de eerste Begaafdheidsprofielschool in Zoetermeer. Om lid te kunnen worden én blijven van de vereniging, moet de kwaliteit van de begeleiding van en het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op orde zijn. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen worden alle begaafdheidsprofielscholen gevisiteerd door een afvaardiging van de vereniging.

Dinsdag 10 oktober heeft een commissie van de Begaafdheidsprofielscholen een bezoek gebracht aan het ONC Parkdreef. 
De leden hebben met het managementteam, leerlingen, ouders en docenten gesproken over hoe hoogbegaafde leerlingen tot hun recht komen op het ONC Parkdreef. Het oordeel van de commissie is dat wij ons de komende vier jaar weer Begaafdheidsprofielschool mogen noemen. Vooral de persoonlijke aanpak en het enthousiasme waarmee hoogbegaafde leerlingen worden benaderd, waren doorslaggevend voor het advies wat de commissie aan het bestuur van BPS zal geven.

Meer info over ons onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? Neem contact op met de coordinator hoogbegaafdheid Gepko Wolters: gwolters@onc.nl.

< terug naar overzicht