• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Studiebegeleiding

In het eerste jaar geven we veel aandacht aan het leren leren: de leerling leert hoe hij of zij het beste het werk kan plannen en de lesstof kan leren.

Voor de leerlingen van klas 1 en 2 die het nodig hebben, is er extra begeleiding in de vorm van remedial teaching. 

Het studeren en plannen krijgen in de bovenbouw nog steeds aandacht. De leerling werkt o.a. met planners en raakt steeds meer thuis in de manier van studeren die in het vervolgonderwijs noodzakelijk is.

Voor onze examenkandidaten zijn er examentrainingen en we begeleiden onze leerlingen intensief bij de overstap naar een hoger niveau. Tijdens de lente- of zomerschool ondersteunen we de leerlingen bij het ophalen van cijfers zodat zij toch over kunnen gaan naar het volgende leerjaar.

Huiswerk

Leerlingen mogen in redelijke mate met huiswerk belast worden. Hierbij wordt rekening gehouden met werkstukken, spreekbeurten, presentaties en proefwerken. Leerlingen die niet in de gelegenheid zijn geweest het huiswerk te maken, melden dit voor aanvang van de les aan de docent. 

Bij het opgeven van huiswerk, leerwerk en nadere taken dienen de vakanties zoveel mogelijk te worden ontzien. De eerste dag na de vakantie is toetsvrij. Het gaat hierbij om de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en zomervakantie. Bij ziekte van een docent werkt de leerling verder volgens de planning in de studiewijzer. In geval van schoolactiviteiten 's avonds mogen de volgende dag geen proefwerken, repetities of toetsen worden afgenomen waaraan leerwerk verbonden is.
Leerlingen kunnen op school in de flexuren al veel huiswerk maken, zodat ze thuis minder hoeven te doen.

Bijles door oud-leerlingen ONC

Leerlingen kunnen in de flexuren huiswerk maken en extra uitleg vragen. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig bij het leren en maken van het huiswerk. Leerlingen die voor een bepaald vak op zoek zijn naar bijles, kunnen terecht bij TopTutors. De bijlessen worden gegeven door oud-leerlingen van het ONC. Deze studenten zijn bekend met de school, de docenten en de gebruikte boeken, en geven allemaal bijles in hun eigen interessegebied. Kijk voor meer informatie op: www.toptutors.nl.