• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Schoolregels

Er komen dagelijks heel veel leerlingen bij ons op school. Het is daarom goed om te weten welke regels er gelden.

Alle schoolregels worden elk jaar aan de leerlingen bekend gemaakt. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen deze regels kent.

Schoolregels ONC Parkdreef

De regels zijn gebaseerd op de pedagogische driehoek. De school rekent erop dat de leerling, de medewerkers en de ouder(s)/verzorger(s) allemaal oog en oor hebben voor het handhaven van een positief en veilig leerklimaat. In dit schema leest u wat wij van alle drie verwachten.

Verder geldt uiteraard dat iedereen respect heeft voor elkaar en voor elkaars materialen en dat we samen de school netjes houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar handelen.

Leerlingenstatuut

Wij hebben een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Iedereen moet zich houden aan de bepalingen in dit statuut. Het leerlingenstatuut wordt momenteel geactualiseerd. De nieuwe versie wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

Leerlingenstatuut 

Schorsen en verwijderen

Als er sprake is van ernstig ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, kunnen wij ertoe besluiten om een leerling te schorsen of te verwijderen van school.

Protocol schorsen en verwijderen van een leerling