• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Wij werken samen met de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO-Zoetermeer (Regsam) en hebben in dit samenwerkingsverband onderling afspraken gemaakt over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Elke school heeft een eigen ondersteuningsprofiel.

Ondersteuningsprofiel ONC Parkdreef

Vragen

Voor vragen over passend onderwijs en ondersteuning op school kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs.
Het steunpunt is te bereiken via telefoonnummer: 0900 202 00 65. Of kijk op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.