• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Mentor en seniormentor

Elke leerling heeft een eigen mentor. De mentor volgt precies hoe het met de resultaten en het welbevinden van de leerling gaat en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders.

Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 en 4 mavo krijgen van de mentor mentorlessen. In deze lessen wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van allerlei sociale vaardigheden en studievaardigheden zoals: hoe ga je met elkaar om (luisteren, zelfvertrouwen, conflicten oplossen, groepsdruk) en hoe kun je het beste leren. Ook de mentoren van de bovenbouw havo/vwo houden regelmatig mentorgesprekken met hun leerlingen.

In leerjaar 1 t/m 3 en 4 mavo hebben we ook seniormentoren. Zij geven leiding aan de mentoren van het betreffende leerjaar. 

De seniormentoren zijn:

mavo 1  dhr. R. Remmers  rremmers@onc.nl 
mavo2 dhr. J. Graner jgraner@onc.nl
mavo 3 dhr. E. Burger eburger@onc.nl
mavo 4 dhr. E. de Roode ederoode@onc.nl
havo en vwo 1 t/m 3  dhr. J. Noorlander  jnoorlander@onc.nl