• DONEER HIER DONEER HIER
 • ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
 • ONC GO Talent ONC GO Talent
 • ONC Excellent ONC Excellent
 • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
 • ONC International ONC International

Flexrooster

Vanaf augustus 2018 gaan we op het ONC Parkdreef met een flexrooster werken.

Lesblokken van 80 minuten

Alle klassikale lessen worden lesblokken van 80 minuten. Dit betekent:

 • meer werkvormen
 • meer differentiatie
 • meer de diepte in
 • meer rust door minder leswisselingen

De leerlingen hebben maximaal drie tot vier verschillende lesblokken per dag.

Flexuren van 40 minuten

Naast deze lesblokken zijn er flexuren van 40 minuten. Deze uren worden begeleid door docenten en kunnen op verschillende manieren ingevuld worden. Bijvoorbeeld:

 • zelf werken (SWT = studiewerktijd)
 • huiswerkbegeleiding
 • steunles (VakSWT = vakstudiewerktijd)
 • ONC Excellent
 • ONC talentgroepen
 • mentoruren

Een docent kan een aantal van deze uren voor de leerlingen verplichten, maar het is ook de bedoeling dat leerlingen zelf keuzes maken.

Keuze-flexuren en extra begeleidingsuren

Alle leerlingen moeten per week minimaal vijf flexuren volgen. Zij mogen zelf kiezen of ze dit aan het begin of aan het eind van de dag doen en hoe ze deze invullen. Leerlingen in de eerste en tweede klas krijgen ook nog verplicht extra begeleidingsuren. Deze worden zoveel mogelijk door de mentor begeleid. Ze kunnen ingevuld worden als huiswerkuur maar er is ook aandacht voor algemene sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voordelen van de flexuren

 • meer begeleiding bij huiswerk maken
 • meer mogelijkheden tot extra uitleg
 • meer mogelijkheden tot extra uitdaging
 • meer keuze voor de leerlingen

Op deze manier kunnen we uw zoon of dochter nog beter begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Hoe ziet een dag eruit?

Een flexrooster ziet er bijvoorbeeld zo uit:


Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het flexrooster. Heeft u zelf een vraag, mail deze dan naar mvanhanswijk@onc.nl.

 • Waarom kiest het ONC Parkdreef voor een flexrooster? 

Het flexrooster houdt eigenlijk twee veranderingen in: er worden flexuren ingeroosterd en de lessen gaan naar lesblokken van 80 minuten. Beide veranderingen bieden voordelen en mogelijkheden. Voordelen van de flexuren zijn onder andere meer begeleiding bij huiswerk maken, meer mogelijkheden tot extra uitleg, meer mogelijkheden tot extra uitdaging en meer keuze voor de leerlingen. Door de flexuren kunnen we uw zoon/dochter nog beter begeleiden, op een manier die bij hem of haar past.

Het verlengen van de lessen naar lesblokken van 80 minuten brengt een aantal andere voordelen met zich mee. Doordat leerlingen minder lessen op één dag hebben, zorgt dit voor minder leswisselingen en daardoor meer rust in de school. Ook zijn we ervan overtuigd dat docenten in langere lessen nog beter in staat zijn om afwisseling in hun lessen te brengen, meer de diepte in te gaan en meer te differentiëren. Door de lesblokken kunnen we nog meer aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. En de leerlingen hebben de focus op een kleiner aantal vakken per dag.

 • Wat is het verschil tussen het flexrooster en een Dalton-systeem?

Ondanks dat het het flexrooster en het Dalton-systeem op het eerste gezicht misschien op elkaar lijken, zijn de verschillen groot. Wij zien dat het Dalton-systeem vooral is gericht op het bevorderen van zelfstandigheid, eigen verantwoordelijk en keuzevrijheid. De klassikale lessen zijn in het systeem minimaal en de uren waarin leerlingen zelf aan het werk zijn, overheersen. Bij het flexrooster gaat het daarentegen veel meer om aandacht hebben voor wat leerlingen nodig hebben en daarop inspelen.

Dat zal in veel gevallen extra begeleiding voor bepaalde vakken zijn of het maken van huiswerk. Daarnaast is er in het flexrooster meer ruimte voor verdieping en extra uitdaging.

Bovendien is er keuzevrijheid die groter is dan in ons huidige systeem, terwijl de structuur heel helder is voor de leerlingen. De basis blijft dan ook een stevige kern van de klassikale lessen met één docent per klas. Hierdoor blijft het ONC een persoonlijke school, waar structuur voorop staat.

 • Als er een uur uitvalt, lopen leerlingen dan gelijk 80 minuten rond? 

Ook bij het flexrooster blijft het systeem van opvanguren bestaan. Dat betekent dat als een docent bij een onderbouwklas om welke reden dan ook niet aanwezig is, een andere docent de klas opvangt. We werken eraan dat leerlingen dat uur dan wel met het vak dat uitvalt verder kunnen werken. Een andere mogelijkheid is (met name voor bovenbouwleerlingen) dat dit uur benut wordt als een flexuur. Leerlingen kunnen dan in een lokaal zelf huiswerk maken en door de docent die in dat lokaal aanwezig is hun uur laten aftekenen. Op die manier zullen er nauwelijks leerlingen rondlopen; ze zullen de tijd zo goed mogelijk benutten.