• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen en leerlingen met dyscalculie worden bij ons op school goed begeleid.

Dyslexie

De leerlingen met dyslexie starten na ongeveer 2 weken met een flexuur dyslexie. Deze dyslexieflexuren zullen voor ongeveer 9 weken in het rooster van de leerling worden gezet. In deze lessen is aandacht voor leerstrategieën, helpende gedachten, leeroplossingen, geheugentechnieken, toetsstress en faalangst en kwaliteiten.

Na deze periode bekijken we samen of de leerling aanvullende hulp nodig heeft. Een leerling kan bijvoorbeeld gericht naar een vakflexuur worden gestuurd.  

De leerlingen worden op een faciliteitenlijst geplaatst, zodat alle docenten over de juiste informatie beschikken. De leerlingen ontvangen naast de reguliere schoolpas ook een helpende-hand-pas. Hierop staat aangegeven dat ze recht hebben op tijdverlenging bij toetsen. Elk jaar bespreken we met de leerlingen of alles nog naar wens verloopt of dat er andere steun gewenst is. 

Kurzweil 3000

Leerlingen die grote problemen hebben met technisch lezen kunnen gebruikmaken van het programma Kurzweil 3000. Alleen leerlingen met een officiële dyslexieverklaring van een geregistreerd bureau komen hiervoor in aanmerking. De leerling krijgt na de aanmelding een training aangeboden via het Samenwerkingsverband Zoetermeer. Vervolgens kan de leerling Kurzweil thuis inzetten bij het maken en leren van huiswerk en op school bij het maken van toetsen en examens.

Meer informatie over de begeleiding van leerlingen met dyslexie en het gebruik van Kurzweil 3000 kunt u vragen aan onze dyslexiecoach, mevrouw M. Star: m.star@onc.unicoz.nl.

Dyslexieprotocol

Dyscalculie

Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie hebben vaak extra begeleiding nodig binnen het reguliere onderwijs. Wij bieden flexuren aan om leerlingen met ernstige rekenproblemen te helpen en te begeleiden.

Alleen leerlingen met een officiële dyscalculieverklaring van een geregistreerd bureau komen in aanmerking voor extra hulpmiddelen bij toetsen zoals de rekenkaarten van het College voor Toetsen en Examens en tijdsverlenging bij vakken waar gerekend wordt.

Meer informatie over de begeleiding bij dyscalculie kunt u vragen aan onze dyscalculiecoach, de heer M. Roozendaal: m.roozendaal@onc.unicoz.nl.

Dyscalculieprotocol