• ONC Persoonlijk ONC Persoonlijk
  • ONC GO Talent ONC GO Talent
  • ONC Excellent ONC Excellent
  • ONC Ondernemend ONC Ondernemend
  • ONC International ONC International

Aanmelden brugklas

Om voor toelating in aanmerking te komen heeft uw kind minimaal het advies vmbo-theoretische leerweg nodig.

Procedure

De besturen van de Zoetermeerse scholen hebben afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanmeldprocedure. De aanmeldperiode zal zijn van 20 februari t/m 10 maart 2023. Meer informatie over de procedure en manier van aanmelden volgt nog.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van Bochove: 
079 341 10 41 of  r.vanbochove@onc.unicoz.nl.